Diolch am eich cefnogaeth

Pobl sy’n ein Cynnal

Tywyswyr pwll glo, seiri, glanhawyr, curaduron: mae Amgueddfa Cymru yn deulu o bobl o bob math o broffesiynau, sy’n malio am ein hymwelwyr a’n casgliadau.

Cefnogwyr Cylch y Prif Weithredwr

  • Josephine a Johnathan Homfray
  • Dr Al Sabah
  • Laurence a Carys Pavelin
  • Roger Lewis

Cefnogwyr Cylch y Cadeirydd

  • Dyfrig a Heather John
  • Dr Graham Jenkins
  • Richard ac Alison Chenevix-Trench
  • Rebecca Evans (Cefnogwr er Anrhydedd)

Ymunwch yma

Mae pob un o’n cylchoedd rhoi yn cynnig cyfle unigryw i ddyfnhau eich ymgysylltiad gydag Amgueddfa Cymru drwy gynnig cyfres o freintiau arbennig. Os hoffech chi drafod y breintiau hyn, cysylltwch â Caron Jennings – Tîm Rhoddion Mawr.

Teulu yn Amgueddfa Lechi Cymru

Diolch yn Fawr

Er mwyn gwneud ein hamgueddfeydd yn lefydd mwy croesawgar, diddorol a defnyddiol, rydym ni'n cyd-weithio gyda nifer o grwpiau cymunedol, ysgolion, cyrff proffesiynol ac unigolion.

Ni fyddai'n gwaith yma'n bosibl heb gymorth cyson a hael ein noddwyr.

Rydym ni'n ddiolchgar i'n holl roddwyr am wneud gwahaniaeth: am wella ein ffordd o weithio, am eirioli ar ein rhan, ac am ddathlu a rhannu ein gwaith da:

Llywodraeth Cymru

Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Noddwyr Amgueddfa Cymru

Cyfeillion Amgueddfa Cymru

Y sawl sydd wedi gadael gwaddol i Amgueddfa Cymru yn gymynrodd

Pob rhoddwr unigol a chefnogwyr eraill sy'n dymuno bod yn anhysbys.