Eich Cefnogaeth ar Waith

Amgueddfa Werin Cymru Sain Fagan

Pobl sy'n ein Cynnal

Tywyswyr pwll glo, seiri, glanhawyr, curaduron: mae Amgueddfa Cymru yn deulu o bobl o bob math o broffesiynau, sy'n malio am ein ymwelwyr a'n casgliadau.

Kennixton

Diolch yn Fawr

Er mwyn gwneud ein hamgueddfeydd yn lefydd mwy croesawgar, diddorol a defnyddiol, rydym ni'n cyd-weithio gyda nifer o grwpiau cymunedol, ysgolion, cyrff proffesiynol ac unigolion.

Ni fyddai'n gwaith yma'n bosibl heb gymorth cyson a hael ein noddwyr.

Rydym ni'n ddiolchgar i'n holl roddwyr am wneud gwahaniaeth: am wella ein ffordd o weithio, am eirioli ar ein rhan, ac am ddathlu a rhannu ein gwaith da:

Llywodraeth Cymru

Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Noddwyr Amgueddfa Cymru

Cyfeillion Amgueddfa Cymru

Y sawl sydd wedi gadael gwaddol i Amgueddfa Cymru yn gymynrodd

Pob rhoddwr unigol a chefnogwyr eraill sy'n dymuno bod yn anhysbys.

I gael rhagor o wybodaeth am ffyrdd i gefnogi gwaith Amgueddfa Cymru, cysylltwch â’r Swyddfa Datblygu drwy ffonio (029) 2057 3184 neu

e-bost.