Noddwyr Amgueddfa Cymru

Mwynhewch berthynas agosach ag Amgueddfa Cymru a chwarae rôl allweddol wrth ein helpu i wireddu ein Gweledigaeth am y deg mlynedd nesaf – Ysbrydoli Pobl, Newid Bywydau – trwy ddod yn noddwr.

Ymunwch nawr – rydym angen eich cymorth

Dros y ganrif ddiwethaf rydym wedi caffael nifer o adeiladau a chasgliadau pwysig diolch i bartneriaethau preifat-gyhoeddus a haelioni unigolion, a heb gefnogaeth breifat ni allwn wireddu ein cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol.

Mae Noddwyr yn darparu ffynhonnell allweddol o incwm sy’n cefnogi amrywiaeth o weithgareddau craidd ar draws ein holl amgueddfeydd, o arian cyfatebol ar gyfer grantiau loteri mawr i gymorth ar gyfer digwyddiadau ac arddangosfeydd. Yr un mor bwysig, mae cefnogaeth flynyddol ein Noddwyr yn ein helpu i ddelio â gofynion brys drwy ddarparu’r cymorth hyblyg sydd ei angen ar gyfer caffael gwrthrychau newydd, yn ogystal â chefnogi’r gwaith pwysig o ymchwilio, cadw ac arddangos ein casgliadau gwych presennol.

Yn gyfnewid am y cymorth hael hwn, bydd Noddwyr yn cael nifer o fuddion neilltuol:

  • cydnabyddiaeth ar Wal y Rhoddwyr yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
  • llythyrau rheolaidd gan gynnwys dau gopi'r flwyddyn o Nawdd, cylchlythyr y Noddwyr
  • cerdyn aelodaeth personol y gellir ei ddefnyddio i gael gostyngiad o 10% yn ein siopau, caffis a bwytai.

Digwyddiadau Arbennig i Noddwyr

Gall Noddwyr hefyd fwynhau

  • rhaglen o ddigwyddiadau yn cynnwys teithiau tu ôl i’r llenni achlysurol lle gallwch gyfarfod arbenigwyr (efallai y codir tâl ychwanegol)
  • gwahoddiadau personol i agoriadau arddangosfeydd cyffrous.

Sut i Ymuno

Noddwr   £300 y flwyddyn
Cyd-noddwr   £500 y flwyddyn
Noddwr am Oes   £3,000 un taliad
Cyd-noddwr am Oes   £5,000 un taliad

Mae pob un o’r rhoddion hyn yn cynnwys swm bychan, yn amodol ar TAW, sy’n caniatáu i ni roi buddion i aelodau yn unol â chanllawiau Cyllid y Wlad.

Ymunwch â ni fel Noddwr. Cysylltwch â Sian Russ yn yr Adran Ddatblygu ar (029) 2057 3182 neu e-bostiwch Sian Russ.

Am wybodaeth bellach lawrlwythwch ein llyfryn.

Cliciwch i lawrlwytho ffurflen cais.

Cliciwch yma os ydych am gwybodaeth am Chyfeillion Amgueddf Cymru