English

Ni fydd Amgueddfa Cymru yn parhau i ffynnu heb gymorth y cyhoedd. Mae hyn weithiau ar ffurf rhodd neu gymynrodd a adawyd mewn Ewyllys. Mae'r rhoddion hyn yn ein cynorthwyo i gadw ein treftadaeth Gymreig, ar ei hamryfal ffurfiau, ar gyfer y cenedlaethau sydd i ddod.

Trwy gynnwys rhodd i Amgueddfa Cymru yn eich Ewyllys, gallwch ein cynorthwyo ni i sicrhau bod plant ym mhob rhan o Gymru, yn gallu mwynhau'r dreftadaeth yr ydym yn ei dal mewn ymddiriedolaeth ar eu rhan.

Gallwch bori drwy'r adran hon i weld pam ddylech wneud ewyllys yn y lle cyntaf, sut gall cymynroddion fod o gymorth i Amgueddfa Cymru, sut i wneud Ewyllys neu newid Ewyllys bresennol.