Digwyddiadau

Sgwrs: Teithiau Sain Ddisgrifiad yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
24 Mai a 6 Medi 2024, 2.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Tomenni bysedd yn cyffwrdd â charreg lwyd wedi'i engrafio â llythrennau coch

Dewch i fwynhau taith sain ddisgrifiad yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, a dysgu mwy am fywyd yng Nghaerllion oes y Rhufeiniaid. Mae'r daith am ddim hon ar gyfer ymwelwyr dall neu â nam ar eu golwg. Bydd digon o gyfle i ddal a gwisgo gwrthrychau replica. Mae'r daith i gyd yn yr Amgueddfa, a does dim angen cerdded pellter hir. Mae toiledau hygyrch ar gael yn yr Amgueddfa. Bydd y daith yn para tua 1 awr.

Archebu tocyn 

Digwyddiadau