Oriau Agor

10am–5pm Dydd Llun–Dydd Sadwrn, 2pm–5pm Dydd Sul.

Mynediad am ddim!

Lleoliad

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
Stryd Fawr, Caerllion, Casnewydd, NP18 1AE

Map a Sut i Gyrraedd Yma »

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: rhufeinig@amgueddfacymru.ac.uk

Mynediad

Gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Canllawiau Mynediad »

Grwpiau

Gall grwpiau sy’n archebu ymlaen llaw fanteisio ar...

Grwpiau »

Teuluoedd

Mwynhewch yn yr ardal Hwyl i’r Teulu dyddiau Sadwrn yng Nghanolfan Capricorn ger yr Oriel.

Teuluoedd »

Parcio

Gallwch barcio naill ai ar Broadway (ger yr amffitheatr), Stryd yr Amgueddfa (nifer gyfyngedig o lefydd parcio) neu oddi ar y Stryd Fawr ger y Baddonau. Mae cyfleusterau parcio beiciau ar gael yn yr amffitheatr.

Gall bysiau barcio ger yr Amffitheatr Rufeinig.