Plan Your Visit

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yn Cau

Mae'r Amgueddfa ar gau i’r cyhoedd tan dydd Iau 24ain o Hydref 2019 oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y to.

Bydd cyfleoedd addysg ffurfiol yn dal ar gael dros y cyfnod hwn. Ffoniwch: 029 2057 3546 i archebu.

Oriau Agor

10am–5pm Dydd Llun–Dydd Sadwrn, 12pm–3pm Dydd Sul.

Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Mynediad am ddim!

Lleoliad

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Stryd Fawr, Caerllion, Casnewydd, NP18 1AE

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: rhufeinig@amgueddfacymru.ac.uk

Mynediad

Gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Canllawiau Mynediad

Grwpiau

Gall grwpiau sy’n archebu ymlaen llaw fanteisio ar...

Grwpiau

Teuluoedd

Mwynhewch yn yr ardal Hwyl i’r Teulu dyddiau Sadwrn yng Nghanolfan Capricorn ger yr Oriel.

Teuluoedd

Parcio

Gallwch barcio naill ai ar Broadway (ger yr amffitheatr), Stryd yr Amgueddfa (nifer gyfyngedig o lefydd parcio) neu oddi ar y Stryd Fawr ger y Baddonau. Mae cyfleusterau parcio beiciau ar gael yn yr amffitheatr.

Gall bysiau barcio ger yr Amffitheatr Rufeinig.