Ymweld

Bydd Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yn agor YN DDYDDIOL

Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau am ddim. Gallwch chi ymweld â'n hamgueddfeydd bellach heb archebu ymlaen llaw.

Ein blaenoriaeth yw eich diogelwch chi, gwirfoddolwyr a’n staff. Rydym yn annog ymwelwyr i wisgo gorchudd wyneb, i ddefnyddio gorsafoedd glanhau dwylo a chadw pellter cymdeithasol.

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn wahanol i Loegr: Coronafeirws (COVID-19) | Pwnc | LLYW.CYMRU.

Ewch i’r Cwestiynau Cyffredin am fwy o wybodaeth.

Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog rydyn ni’n ei godi yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. Rhowch os gallwch chi.

p>Darganfod atyniadau eraill yn yr ardal: Dewch i ddarganfod stori Cymru

Oriau Agor

Ar agor 10am-5pm bob dydd (yn cynnwys Gŵyl y Banc).

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Cyfeiriad

Caerllion, ger Casnewydd
NP18 1AE

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: rhufeinig@amgueddfacymru.ac.uk

Cŵn, toiledau a Rhufeiniad – atebion i'ch cwestiynau

Cwestiynau Cyffredin

Mynediad

Gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Canllaw Mynediad

Parcio

Gallwch barcio naill ai ar Broadway (ger yr amffitheatr), Stryd yr Amgueddfa (nifer gyfyngedig o lefydd parcio) neu oddi ar y Stryd Fawr ger y Baddonau. Mae cyfleusterau parcio beiciau ar gael yn yr amffitheatr.

Beth fyddwch chi’n ei weld wrth ymweld

Bydd eich ymweliad ychydig yn wahanol i’r arfer. Ond gallwch ymweld a’r Oriel, yr Arddangosfa, Ystafell y Barics  a’r Ardd Rufeinig i ddarganfod pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni a sut roeddent yn byw, brwydro, addoli a marw.

Ydw i’n gallu dod a’r ci?

Yn anffodus, dim ond cŵn tywys gaiff ddod i’r Amgueddfa.

Y camau i’ch cadw chi’n ddiogel:

  • Mae ein staff blaen tŷ wedi derbyn hyfforddiant iechyd a diogelwch COVID-19.
  • Mae canllawiau diogelwch ymwelwyr ar y safle – dilynwch y canllawiau
  • Cadwch at reolau cadw pellter cymdeithasol
  • Mae gorsafoedd glanhau dwylo ar gael i staff ac ymwelwyr
  • Trefn lanhau estynedig
  • Rheoli niferoedd ymwelwyr yn unol â chanllawiau iechyd a diogelwch cyhoeddus
  • Bydd rhai orielau ac ardaloedd ar gau lle na allwn gadw at reolau cadw pellter cymdeithasol
  • System un ffordd. Cadwch lygad am arwyddion newydd ar y safle a’i dilyn.

I helpu i gadw pawb yn ddiogel, dilynwch reolau cadw pellter cymdeithasol y llywodraeth wrth ymweld. Os ydych chi’n dangos symptomau coronafeirws, neu wedi bod mewn cysylltiad â rhywun â’r feirws yn yr 14 diwrnod diwethaf, rydym yn gofyn i chi beidio ymweld ac efallai y byddwch yn cael eich troi i ffwrdd er diogelwch staff ac ymwelwyr eraill. Beth am fwynhau yr amgueddfa drwy bori’r casgliadau ar-lein tan eich bod chi’n teimlo’n well?