Addysg yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Rydym ar agor!

Bydd tocynnau yn cael eu rhyddhau yn wythnosol ar ddydd Mercher ar gyfer ymweliadau ar y dydd Mercher, Gwener a Sadwrn canlynol.

Bydd angen archebu tocyn am ddim cyn ymweld a dilyn canllawiau iechyd a diogelwch, gan gynwnys gwisgo gorchudd wyneb yn yr adeiladau.

Peidiwch ceisio archebu neu ymweld os ydych chi mewn ardal sydd dan glo oherwydd COVID-19.

Hoffem annog ymwelwyr i lawrlwytho App COVID-19 GIG ac i sganio’r codau QR wrth i chi ddod i mewn i’n hamgueddfeydd. Bydd y codau yn cael eu harddangos mewn mannau cyhoeddus o amgylch ein hadeiladau.

Dyma beth sydd angen i chi ei wybod
Addysg yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Dewch i ddysgu am fywyd y fyddin fawr Rufeinig 2,000 o flynyddoedd yn ôl.

Pam eu bod nhw mor rymus, a pham na fyddai bywyd byth yr un fath hebddyn nhw?

Mynediad am ddim, a rhaid archebu lle. Ystafell ginio ar gael.