Uchafbwyntiau

Cau'r Amgueddfa

Yn dilyn cyhoeddi cyfnod atal byr gan Lywodraeth Cymru, bydd ein holl amgueddfeydd ar gau o ddydd Sadwrn 24 Hydref 2020.

Cadwch olwg ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol am newyddion ynghylch ailagor.

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Camwch nôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwiliwch fywyd yn un o allorsafoedd pellennig yr Ymerodraeth Rufeinig.

Cymru oedd ei cadarnle pellaf yr Ymerodraeth Rufeinig. Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd.

O ganlyniad i gyfyngiadau COVID-19, bydd eich ymweliad yn wahanol i’r arfer. Manylion

Dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni. Gallwch weld Arddangosfeydd ac Arteffactau yn ddangos sut roeddent yn byw, brwydro, addoli a marw.

Arddangosfeydd ac Arteffactau

Mwynhewch olygfeydd, synau ac arogleuon ein Gardd Rufeinig brydferth. Yn ystod gwyliau'r ysgol gall plant wisgo gwisg Rhufeinig a chymryd rhan mewn pob math o weithgareddau. Sut deimlad oedd bod yn filwr Rhufeinig? Rydym yn falch iawn o'n cyfleusterau addysgiadol ac ardal hwyl i'r teulu arobryn.

Gardd Rufeinig

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Roedd Caerllion yn un o dair Caer barhaol a godwyd yn y Brydain Rhufeinig. Saif yr Amgueddfa oddi mewn i olion y gaer. Mae'r Adfeilion yn cynnwys yr Amffitheatr mwyaf cyflawn ym Mhrydain a'r unig olion o Farics Lleng Rufeinig ar ddangos unrhyw le yn Ewrop.

Adfeilion Rufeinig

Datguddiwch hanesion cudd gydag ap Caerleon. Mwynhewch deithiau darganfod, teithiau sain, yn ogystal â gemau i blant.

Lawrlwythwch o Siop Apiau Apple a Google Play, neu benthycwch ipad o Siop yr Amgueddfa

Ap Caerleon

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Mae Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymry yn ymchwilio, cadw ac arddangos hanner miliwn o wrthrychau o geiri Rhufeinig Caerllion (Isca), Brynbuga (Burrium) a'r cyffiniau. Mae'n gasgliad o bwys rhyngwladol sy'n cynnig tystiolaeth am fywyd mewn dau safle milwrol Rhufeinig, yn ogystal â bywyd yn yr aneddiadau sifil a dyfodd o'u hamgylch.