Uchafbwyntiau

Coronafeirws (Covid-19)

Mae ein hamgueddfeydd ar gau oherwydd argyfwng Covid-19. A ninnau’n ofod cyhoeddus, byddwn ar gau tan i’r cyngor newid. Rydym wedi canslo pob rhaglen gyhoeddus a phob digwyddiad cyhoeddus a phreifat. Lles ein hymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr yw ein blaenoriaeth.

Tra bydd ein hamgueddfeydd ar gau, gallwch barhau mewn cysylltiad â ni yma ar ein gwefan. Porwch ein casgliadau ar-lein, erthyglau am ein gwaith a gweithgareddau i’w gwneud yn eich cartref. Dewch i ddarganfod straeon newydd a rhannu’ch straeon chi ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol: Twitter, Facebook, Instagram.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni, byddwn yn eich ateb cyn gynted â phosibl. Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth a chefnogaeth barhaus. Cymrwch ofal, a chadwch mewn cysylltiad!

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Camwch nôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwiliwch fywyd yn un o allorsafoedd pellennig yr Ymerodraeth Rufeinig.

Cymru oedd ei cadarnle pellaf yr Ymerodraeth Rufeinig. Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd.

Dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni. Gallwch weld Arddangosfeydd ac Arteffactau yn ddangos sut roeddent yn byw, brwydro, addoli a marw.

Arddangosfeydd ac Arteffactau

Mwynhewch olygfeydd, synau ac arogleuon ein Gardd Rufeinig brydferth. Yn ystod gwyliau'r ysgol gall plant wisgo gwisg Rhufeinig a chymryd rhan mewn pob math o weithgareddau. Sut deimlad oedd bod yn filwr Rhufeinig? Rydym yn falch iawn o'n cyfleusterau addysgiadol ac ardal hwyl i'r teulu arobryn.

Gardd Rufeinig

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Roedd Caerllion yn un o dair Caer barhaol a godwyd yn y Brydain Rhufeinig. Saif yr Amgueddfa oddi mewn i olion y gaer. Mae'r Adfeilion yn cynnwys yr Amffitheatr mwyaf cyflawn ym Mhrydain a'r unig olion o Farics Lleng Rufeinig ar ddangos unrhyw le yn Ewrop.

Adfeilion Rufeinig

Datguddiwch hanesion cudd gydag ap Caerleon. Mwynhewch deithiau darganfod, teithiau sain, yn ogystal â gemau i blant.

Lawrlwythwch o Siop Apiau Apple a Google Play, neu benthycwch ipad o Siop yr Amgueddfa

Ap Caerleon

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Mae Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymry yn ymchwilio, cadw ac arddangos hanner miliwn o wrthrychau o geiri Rhufeinig Caerllion (Isca), Brynbuga (Burrium) a'r cyffiniau. Mae'n gasgliad o bwys rhyngwladol sy'n cynnig tystiolaeth am fywyd mewn dau safle milwrol Rhufeinig, yn ogystal â bywyd yn yr aneddiadau sifil a dyfodd o'u hamgylch.