Gardd Rufeinig

Cefnogwch Amgueddfa Cymru, Cefnogwch Ein Cymunedau

Eleni, wynebodd cymunedau Cymru heriau na brofwyd erioed o’r blaen. Gan ddefnyddio casgliadau cenedlaethol Cymru, rydym yn cynorthwyo cymunedau drwy’r cyfnod anodd hwn.
Bydd pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth. Gallwch chi ein helpu ni heddiw?

Rhowch yn awr!

Mwynhewch olygfeydd, synau ac arogleuon ein Gardd Rufeinig brydferth.

Roedd y Rhufeiniaid yn plannu ffrwythau, llysiau a pherlysiau ar gyfer bwyd a moddion, a defnyddiwyd nifer o blanhigion a blodau mewn defodau crefyddol.

Daethant â chynlluniau eu gerddi gyda nhw yn 43 OC, ond cyfyngodd yr hinsawdd ar yr amrywiaeth o blanhigion a allai ffynnu.

Dewch atom ni i weld sut gallai gardd Rufeinig ym Mhrydain fod wedi edrych, gyda pherthi, llawrwydd a gwinwydd yn dringo’r tricliniwm - ardal fwyta awyr agored, fel ein patios, celfi gardd a’n gasebos ni heddiw.

Efallai wnewch chi synnu o wybod mai’r Rhufeiniaid ddaeth â nifer o’r planhigion sydd yn ein gardd i Brydain. Mae rhai ohonynt yn adnabyddus, eraill yn anghyffredin, ac ambell un all edrych yn gyfarwydd ond heb i ni eu cysylltu â’r Rhufeiniaid. Y Rhufeiniaid ddaeth â gerddi addurniadol i Brydain – mannau ar gyfer hamddena a mwynhau.

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Roedd y Rhufeiniaid ymysg y bobl gynharaf i ddefnyddio gerddi fel addurniadau. Ystyriwyd y gerddi’n ystafelloedd allanol - estyniad o’r tŷ - yn union fel nifer o’n gerddi ni heddiw. Y lle perffaith i ddiddanu gwesteion, ymlacio a dadflino.

Rydym yn dal i ddefnyddio technegau garddio a garddwriaethol a sefydlodd y Rhufeiniaid 2,000 o flynyddoedd yn ôl, o droi’r pridd yn yr hydref a chymysgu compost i hofio gwelyau a hau hadau yn y gwanwyn.

Dewch draw i weld drosoch eich hun. Efallai y cewch chi syniadau gwych ar gyfer eich gardd eich hun.