Lleoliad Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Lleoliad


Caerllion, ger Casnewydd
NP18 1AE

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Mewn car

Dilynwch yr arwydddion brown â'r helmed o'r M4 (cyffordd 25 tua'r gorllewin, cyffordd 26 tua'r dwyrain).

Os ydych yn defnyddio teclyn llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post NP18 1AE (cofnodwyd fel 'High Street').

Parcio

Gallwch barcio naill ai ar Broadway (ger yr amffitheatr), Stryd yr Amgueddfa (nifer gyfyngedig o lefydd parcio) neu oddi ar y Stryd Fawr ger y Baddonau. Mae cyfleusterau parcio beiciau ar gael yn yr amffitheatr.

Ar fws

Gallwch ddal bws o Gasnewydd. Gallwch drefnu'ch taith drwy ddefnyddio wefan Traveline Cymru neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0800 464 0000.