Lleoliad

Lleoliad


Stryd Fawr
Caerllion
Casnewydd
NP18 1AE

Mewn car

Dilynwch yr arwydddion brown â'r helmed o'r M4 (cyffordd 25 tua'r gorllewin, cyffordd 26 tua'r dwyrain).

Os ydych yn defnyddio teclyn llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post NP18 1AE (cofnodwyd fel 'High Street').

Parcio

Gallwch barcio naill ai ar Broadway (ger yr amffitheatr), Stryd yr Amgueddfa (nifer gyfyngedig o lefydd parcio) neu oddi ar y Stryd Fawr ger y Baddonau. Mae cyfleusterau parcio beiciau ar gael yn yr amffitheatr.

Gall bysiau barcio ger yr Amffitheatr Rufeinig.

Ar fws

Gallwch ddal bws o Gasnewydd. Gallwch drefnu'ch taith drwy ddefnyddio wefan Traveline Cymru neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0800 464 0000.