Digwyddiadau

Arddangosfeydd

Arddangosfa
POBL
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Ebrill29 Medi 2019
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
ffoto neidr gwyrdd
Arddangosfa
Nadroedd!
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
22 Mehefin15 Medi 2019
Dod yn fuan
Addasrwydd: Pawb
Pris: codi'r tâl
Archebu lle: Prynwch eich tocynnau ar ddiwrnod eich ymweliad
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
David Nash: Cerfluniau’r Tymhorau
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
3 Mai1 Medi 2019
Addasrwydd: pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Llun gan Kyffin Williams
Arddangosfa
Kyffin Williams: yr arlunydd ac Amgueddfa Cymru
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
3 Awst 201830 Mehefin 2019
Addasrwydd: pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
CHWARELWYR
Amgueddfa Lechi Cymru
11 Mawrth30 Mehefin 2019
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Môr-ladron: Mwy na Chwedlau
Amgueddfa Wlân Cymru
15 Gorffennaf8 Medi 2019
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Ffosilau o’r Gors
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18 Mai 201917 Mai 2020
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Wedi'r Chwarelwyr Adael
Amgueddfa Lechi Cymru
31 Ionawr23 Mehefin 2019
Cyfle olaf i'w weld
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Arddangosfa: O Bwll i Amgueddfa
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
30 Medi 201831 Gorffennaf 2019
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Arddangosfa
Arddangosfa Teulu'r Glowyr
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
1 Medi 201730 Rhagfyr 2019
9.30am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Olion: yr Ap
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Addasrwydd: Oed 12+
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
ARchwiliwr Amgueddfa: Canllaw rhyngweithiol i’r orielau
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
O 8 Awst 2018
Addasrwydd: Pawb
Pris: £10 yr awr gyda blaendal y gellir ei gael yn ôl
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Prynhawn y Plant
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Bob Dydd Gwener
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Jigso
Amgueddfa Wlân Cymru
Pob Dydd Gwener heb law am gwyliau ysgol
10:30 - 12:30
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Llun: clytwaith
Digwyddiad
Sesiwn Grefftau: Cwiltio
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
19 Ionawr, 16 Chwefror, 23 Mawrth, 18 Mai, 22 Mehefin, 21 Medi, 19 Hydref a 23 Tachwedd
10:30am - 12:30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £5
Archebu lle: Rhaid archebu gan fod llefydd yn brin.
Mwy o wybodaeth
Llun: Crosio
Digwyddiad
Gwau, Gwnïo a Chrosio
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2 Chwefror, 2 Mawrth, 4 Mai, 1 Mehefin, 6 Gorffennaf, 5 Hydref a 2 Tachwedd
2-4pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Prynhawn y Plantos yn y Pwll Chwarae
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
13 Chwefror, 13 Mawrth, 3 Ebrill, 15 Mai, 12 Mehefin a 17 Gorffennaf
1.30pm-2.45pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Paned a Phapur
Amgueddfa Wlân Cymru
Bob yn ail dydd Iau
12:00 - 13:00
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Profiad Rhith-wirionedd
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
2 Ebrill 20192 Ebrill 2020
9.30am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Ŵyn Bach Lowri
Amgueddfa Wlân Cymru
Dydd Iau cyntaf pob mis
10:30am–12pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Bachgen ar gwrs rhaffau Sain Ffagan
Digwyddiad
CoedLan – Cwrs Rhaffau Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
5 Ebrill3 Tachwedd 2019
10.15am-4.30pm
Addasrwydd: Rhaid bod o leiaf 110cm o daldra i gymryd rhan
Pris: £12
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Taith a Sgwrs yn yr Ardd Liwiau, a The Prynhawn
Amgueddfa Wlân Cymru
13 Mehefin a 13 Gorffennaf
2-4pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Cerflun David Nash 'Crack and Warp Column'
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
3 Mai1 Medi 2019
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Yoga Amgueddfa
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
9, 16, 23 Mai, 13, 20 a 27 Mehefin
Addasrwydd: 18+
Pris: £10
Archebu lle: Rhaid prynu tocynnau ymalen llaw
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Teithiau Tanddaearol Cyfeillgar i Bobl â Dementia
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
9 Mai, 21 Mehefin a 15 Gorffennaf
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Ffoniwch: 029 2057 3650 i archebu, neu e-bostiwch bigpit@amgueddfacymru.ac.uk
Mwy o wybodaeth
Grŵp Darlunio Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Digwyddiad
Galw draw a darlunio
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Dydd Mawrth a dydd Sadwrn
1pm - 2.30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Cyfarfod wrth y Dderbynfa yn y Brif Neuadd
Mwy o wybodaeth
Amser chwarae
Digwyddiad
Amser Chwarae Toddler Time
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
3, 10, 17 a 24 Mehefin
1.30-3pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Clwb Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
4, 11, 18 a 25 Mehefin
10:30am
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Penwythnos Crefftau Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
15 a 16 Mehefin 2019
10am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Codir tâl i rai gweithgareddau
Archebu lle: Archebwch o flaen llaw am Ddosbarthiadau Meistr
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Penwythnos Crefftau Sain Ffagan - Dosbarthiadau Meistr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
15 a 16 Mehefin 2019
11am-1pm neu 2pm-4pm
Addasrwydd: 12+ (rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn)
Pris: £20
Archebu lle: Niferoedd cyfyngedig - archebwch o flaen llaw
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Crefftau Cerrig
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
15 a 16 Mehefin 2019
12:30pm - 3:30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Gwledd Sul y Tadau
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
16 Mehefin 2019
11am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Ffilm Sul y Tadau: Back to The Future (PG, 1985)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
16 Mehefin 2019
2pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
llun: Ffoto o dysgwyr Cymraeg tu fas i Castell Sain Ffagan
Digwyddiad
Wythnos Addysg Oedolion Sain Ffagan 2019 : Awr App-us
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
17 Mehefin 2019
12:00 - 3:00
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Ffoto: Dysgwyr Cymraeg wrth desg
Digwyddiad
Wythnos Addysg Oedolion Sain Ffagan 2019
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
19 Mehefin 2019
12:30 - 3:00
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Pictiwrs Prynhawn: High Society (U, 1956)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
21 Mehefin 2019
1:30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Arddangosfa Ffoaduriaid yng Nghymru
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2123 Mehefin 2019
10.00yb - 5:00yp
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiad
Marchnad 'Real Food' Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
22 Mehefin 2019
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
llun: Mr a Mrs Walker, llun o'r archif
Digwyddiad
Arddangosiad Ffilm Diwrnod Windrush – Just ah likkle piece of Jamaica inna Port Talbot
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
22 Mehefin 2019
11:00, 12:30, 2:00
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
ffoto neidr gwyrdd
Digwyddiad
Nadroedd!
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
22 Mehefin 2019
10am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Codir tâl ar gyfer rhai gweithgareddau
Archebu lle: www.eventbrite.co.uk
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Yoga Bore i'r Teulu
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
22 Mehefin 2019
10am - 11am
Addasrwydd: Oed 4 - 10. Teuluoedd yn unig.
Pris: £4 Oedolyn | £1.50 Plentyn
Archebu lle: Eventbrite - Nifer cyfyngedig o docynnau
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Hanner Marathon Abertawe
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
23 Mehefin 2019
10am - 3pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Dathliadau Wythnos Ffoaduriaid Cymru
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
23 Mehefin 2019
1:00yb - 5:00yp
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Caffi Gwyddoniaeth Oriel
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
26 Mehefin 2019
7:30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Taith Iaith
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
27 Mehefin 2019
12.30pm
Addasrwydd: Dysgwyr Cymraeg
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
The Beast In Me – Stories of Transformation
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
27 Mehefin 2019
7pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch eich lle trwy Eventbrite
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Stomp Sgidiau Glaw
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
27 Mehefin 2019
1.30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Rhaid bwcio ymlaen llaw: (029) 2057 3650.
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
RUFF
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
28 Mehefin 2019
7:30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch eich lle trwy Eventbrite.
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
28 Mehefin 2019
1pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Awyrennau Ffon Hufen Iâ
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
29 a 30 Mehefin 2019
12:30pm - 3:30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Gweld y Gwrthrychau: Tywysogion Cymru
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
30 Mehefin 2019
11.30am,1pm a 2.30pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: Planes (U, 2013)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Mehefin 2019
2:30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Cyflwyniad i’r Gymdeithas Hanes
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Mehefin 2019
12pm - 4pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Amser chwarae
Digwyddiad
Amser Chwarae Toddler Time
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
1, 8 a 15 Gorffennaf
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Clwb Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2 a 9 Gorffennaf
10:30am
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Sgwrs a Thaith yn yr Ardd: Yr Haf
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
3 Gorffennaf 2019
11am
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £2
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf – Awyrennau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
5 Gorffennaf 2019
10:30am-12:00pm
Addasrwydd: Plant dan 5
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Dewch i Ganu!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Gorffennaf 2019
11am
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Yoga Bore i'r Teulu
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Gorffennaf 2019
10am -11am
Addasrwydd: Oed 4 - 10. Teuluoedd yn unig.
Pris: £4 Oedolyn | £1.50 Plentyn
Archebu lle: Eventbrite - Nifer cyfyngedig o docynnau
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Sioe Awyr Cymru
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 a 7 Gorffennaf 2019
11am - 3pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Dosbarthiadau Bywluniadu - Dyddiau Dawns
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Gorffennaf 2019
6:30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £7.50 y pen
Archebu lle: Archebwch eich lle trwy Eventbrite.
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Dyddiau Dawns
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 a 14 Gorffennaf 2019
Sat: 11am - 6pm / Sun: 11am - 5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Codi Stêm
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Gorffennaf 2019
12:00pm-3:30pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Marchnad y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Gorffennaf 2019
10am-3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Teithiau Natur: Gwenyn Gwych
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
17 Gorffennaf 2019
2pm - 3:30pm
Addasrwydd: 7+
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Hwyrnos: Y GOFOD
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
18 Gorffennaf 2019
6.45YP-11YP
Addasrwydd: 18+
Pris: Tocyn Mynediad : £23
Archebu lle: Eventbrite
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Picnic yr Eirth
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
18 Gorffennaf 2019
10:30am -2:30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Tramffordd Abertawe
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Gorffennaf 2019
11am
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Hanner canmlwyddiant Glaniad y Lleuad
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
20 Gorffennaf 2019
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw Heibio
Mwy o wybodaeth
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiad
Marchnad 'Real Food' Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
20 Gorffennaf 2019
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Apollo a Saturn: Y Ras i'r Lleuad
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
20 Gorffennaf 2019
11am
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am ddim, ond rhaid rhoi blaendal o £2
Archebu lle: www.eventbrite.co.uk
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Wnaeth Dyn Gerdded ar y Lleuad?
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
20 Gorffennaf 2019
3pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am ddim, ond rhaid rhoi blaendal o £2
Archebu lle: www.eventbrite.co.uk
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Yoga Bore i'r Teulu
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Gorffennaf 2019
10am - 11am
Addasrwydd: Oed 4 - 10. Teuluoedd yn unig.
Pris: £4 Oedolyn | £1.50 Plentyn
Archebu lle: Eventbrite - Nifer cyfyngedig o docynnau
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Llwybr Haf y Llygod Mawr
Amgueddfa Wlân Cymru
20 Gorffennaf31 Awst 2019
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Haf o Lechen
Amgueddfa Lechi Cymru
22 Gorffennaf1 Medi 2019
1-4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Crefftau i blant £1
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Ffilm ar Fore o Haf: Gnomeo & Juliet (U, 2011)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
23 Gorffennaf 2019
10:30am
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Canfod y Corrach - Llwybr Haf
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
23 Gorffennaf1 Medi 2019
10:30am - 4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Sioe Fodelau
Amgueddfa Wlân Cymru
25 a 26 Gorffennaf 2019
10am-4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Pictiwrs Prynhawn: The Long Good Friday (18, 1980)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
26 Gorffennaf 2019
1:30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Gorffennaf 2019
1pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Sioe Deithiol y Moroedd Byw!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
26 a 27 Gorffennaf 2019
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Gwneud Rhaff
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2628 Gorffennaf 2019
12:30pm-3:30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth
Ffoto: Sgerbwd
Digwyddiad
Archaeoleg yn Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
27 Gorffennaf 2019
10:00 - 4:00
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Marchnad Grefftwyr Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
27 Gorffennaf11 Awst 2019
10am - 5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Llun: Ystlum Hirglust
Digwyddiad
Teithiau'r Ystlumod
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
31 Gorffennaf, 7, 14, 22 a 28 Awst
Cyfnos
Addasrwydd: 8+
Pris: £5
Archebu lle: Rhaid archebu ymlaen llaw.
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau - Pypedau Môr-leidr Llwy Bren
Amgueddfa Wlân Cymru
1 a 2 Awst 2019
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Bocsys Trychfilod - Crefftau GRAFT
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Awst 2019
12:30pm - 3:30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf – Trychfilod
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2 Awst 2019
10:30am - 12pm
Addasrwydd: Plant dan 5
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Dewch i Ganu!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
3 Awst 2019
11am
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Yoga Bore i'r Teulu
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
3 Awst 2019
10am - 11am
Addasrwydd: Oed 4 - 10. Teuluoedd yn unig.
Pris: £4 Oedolyn | £1.50 Plentyn
Archebu lle: Eventbrite - Nifer cyfyngedig o docynnau
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Ffilm ar Fore o Haf: How To Train Your Dragon: The Hidden World (PG, 2019)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Awst 2019
10:30am
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Diwrnod Chwarae Cenedlaethol - TYFU
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Awst 2019
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Codi Stêm
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Awst 2019
11am - 3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
cadwraeth - drysau agored
Digwyddiad
Gofal Casgliadau a Chadwraeth
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
7 Awst 2019
11am - 1pm | 2pm - 3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
ffoto: bachgyn a neidr
Digwyddiad
Cwrdd â’r Nadroedd
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
7 Awst 2019
11am, 1pm, 3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £5 y pen
Archebu lle: www.eventbrite.co.uk
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Gweithdy’r Bwystfilod Bychan
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
10 Awst 2019
12pm & 2pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: £3.50 y plentyn
Archebu lle: Archebwch eich lle trwy Eventbrite.
Mwy o wybodaeth
Car gwyrdd Gilbern
Digwyddiad
Gweld y Gwrthrychau: Ceir Gilbern
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
10 Awst 2019
11.30am,1pm, 2.30pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
ffoto neidr gwyrdd
Digwyddiad
Gwenwyn
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
10 Awst 2019
11am - 4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Codir tâl ar gyfer rhai gweithgareddau
Archebu lle: www.eventbrite.co.uk
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Parti Gardd GRAFT
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
11 Awst 2019
12pm - 4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Marchnad y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
11 Awst 2019
10am-3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Teithiau Natur: Helfa Drychfilod
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
11 Awst 2019
2pm - 3:30pm
Addasrwydd: 7+
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
ffoto: bachgyn a neidr
Digwyddiad
Cwrdd â’r Nadroedd
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
14 Awst 2019
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £5 y pen
Archebu lle: www.eventbrite.co.uk
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau - Bocsyn Trychfilod
Amgueddfa Wlân Cymru
15 a 16 Awst 2019
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Llyfrnodau Gwenyn – Crefftau GRAFT
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1518 Awst 2019
12:30pm - 3:30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiad
Marchnad 'Real Food' Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
17 Awst 2019
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Cyfraith a Threfn adeg y Pla Du
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
17 Awst 2019
11am
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Yoga Bore i'r Teulu
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
17 Awst 2019
10am - 11am
Addasrwydd: Oed 4 - 10. Teuluoedd yn unig.
Pris: £4 Oedolyn | £1.50 Plentyn
Archebu lle: Eventbrite - Nifer cyfyngedig o docynnau
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Ffilm ar Fore o Haf: Ralph Breaks the Internet (PG, 2018)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 Awst 2019
10:30am
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
ffoto: bachgyn a neidr
Digwyddiad
Cwrdd â’r Nadroedd
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
21 Awst 2019
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £5 y pen
Archebu lle: www.eventbrite.co.uk
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Gwneud Rhaff
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
2224 Awst 2019
12:30pm-3:30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Parti’r Môr-ladron!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
24 Awst 2019
12pm - 4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Marchnad Grefftwyr Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2429 Awst 2019
10am - 5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Mapiau Trysor Crafu ac Arogli
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
25 a 26 Awst 2019
12pm - 3:30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Pysgota Traddodiadol
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
26 Awst 2019
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Chwedlau’r Pysgotwyr
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
26 Awst 2019
12pm, 1:30pm & 3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
ffoto: bachgyn a neidr
Digwyddiad
Cwrdd â’r Nadroedd
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
28 Awst 2019
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: £5 y pen
Archebu lle: www.eventbrite.co.uk
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau - Awyrennau Papur Cŵl
Amgueddfa Wlân Cymru
28 a 29 Awst 2019
12:00 - 3:00pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Morthwylio Planhigion - Crefftau GRAFT
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
29 Awst1 Medi 2019
12,30pm - 3.30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Pictiwrs Prynhawn: Goldfinger (PG, 1964)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
30 Awst 2019
1:30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
30 Awst 2019
1pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf – Roald Dahl
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Medi 2019
10:30am -12pm
Addasrwydd: Plant dan 5
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Galw heibio
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Dewch i Ganu – Come to Sing!
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Medi 2019
11am
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Jyglwyr yn Gwyl Fwyd Sain Ffagan
Digwyddiad
Gŵyl Fwyd 10
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
7 a 8 Medi 2019
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
National Vegetable Society Show - Cangen Cymru
Digwyddiad
Sioe’r Gymdeithas Lysiau Genedlaethol – Cangen Cymru
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
7 a 8 Medi 2019
10am-5pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Marchnad y Marina
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
8 Medi 2019
10am-3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Ffair Grefftau Vintage Abertawe
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
8 Medi 2019
10am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Clwb Llyfrau
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
9 a 24 Medi
10:30am
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Rebecca Evans
Digwyddiad
Cyngerdd Rebecca Evans a'i Ffrindiau
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
12 Medi 2019
7.15pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: £15 - £18
Archebu lle: www.eventbrite.co.uk
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Straeon a Chrefftau Roald Dahl
Amgueddfa Wlân Cymru
14 Medi
12 - 3pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Roald Dahl – Gyda'r Hwyr
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Medi 2019
6:30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: £7.50 y pen
Archebu lle: Archebwch eich lle trwy Eventbrite.
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Diwrnod Roald Dahl
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Medi 2019
12pm - 4pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Alger Hiss: Cyfaill? Ysbïwr?
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Medi 2019
11am
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Sioe Wyddoniaeth Wallgof
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Medi 2019
2pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Yoga Bore i'r Teulu
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
14 Medi 2019
10am - 11am
Addasrwydd: Oed 4 - 10. Teuluoedd yn unig.
Pris: £4 Oedolyn | £1.50 Plentyn
Archebu lle: Eventbrite - Nifer cyfyngedig o docynnau
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Gweld y Gwrthrychau: Owain Glyndŵr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
15 Medi 2019
11.30am Saesneg,1pm Cymraeg, 2.30pm Saesneg
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Amgueddfa Dros Nôs - Deffro Gyda'r Deinos!
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Dim Lle Ar Ôl
21 Medi 2019
5:30pm - 9am
Addasrwydd: Plant 6 i 12 oed | Teuluoedd
Pris: Oedolyn: £48 | Plentyn: £48
Archebu lle: Rhaid prynu tocynnau ymalen llaw
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Beachwatch
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
21 Medi 2019
12pm - 3.30pm
Addasrwydd: Teuluoedd
Pris: Am ddim, ond rhaid rhoi blaendal o £5
Archebu lle: www.eventbrite.co.uk
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Cwrs: Cyflwyniad i Waith Gof
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Dim Lle Ar Ôl
Sadwrn 21 Medi NEU Sul 22 September
10.30am-4.30pm
Addasrwydd: 18+
Pris: £120 / £95 gostyngiad
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Caffi Gwyddoniaeth Oriel
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
25 Medi 2019
7:30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Pictiwrs Prynhawn: Withnail and I (15, 1987)
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
27 Medi 2019
1:30pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
27 Medi 2019
1pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd
Mwy o wybodaeth
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiad
Marchnad 'Real Food' Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
28 Medi 2019
11am - 4pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Sgwrs
Diwrnod Hanes
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
28 Medi 2019
10am - 4pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Yoga Bore i'r Teulu
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
28 Medi 2019
10am - 11am
Addasrwydd: Oed 4 - 10. Teuluoedd yn unig.
Pris: £4 Oedolyn | £1.50 Plentyn
Archebu lle: Eventbrite - Nifer cyfyngedig o docynnau
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Cwrs: Cyflwyniad i Waith Gof
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Sadwrn 28 Medi NEU Sul 29 Medi
10.30yb - 4:30yp
Addasrwydd: 18+
Pris: £120 | £95
Archebu lle: Eventbrite
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Cwrs: Tymhorau yn yr Ardd - Hydref
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
9 Hydref 2019
10:00yb - 1:00yp
Addasrwydd: 18+
Pris: £35 | £26
Archebu lle: Eventbrite
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Cwrs: Cyflwyno Enamlo
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
12 Hydref 2019
10:30yb - 4:00yp
Addasrwydd: 18+
Pris: £65 | £55
Archebu lle: Eventbrite
Mwy o wybodaeth
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiad
Marchnad 'Real Food' Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
19 Hydref 2019
10am - 3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Hydref 2019
1pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Cymru Anhysbys – diwrnod i ddathlu bywyd gwyllt Cymru
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Hydref 2019
10.30am - 3.30pm
Addasrwydd: oedolion
Pris: Am ddim, ond rhaid rhoi blaendal o £5
Archebu lle: eventbrite
Mwy o wybodaeth
Cerfio Llwyau
Cwrs
Cyrsiau Hanner Dydd: Cerfio Llwyau
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2 Tachwedd 2019
10:15yb - 12:45yp | 1:30yp - 4:00yp
Addasrwydd: 18+
Pris: £50 | £40
Archebu lle: Eventbrite
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Cwrs: Cyflwyniad i Waith Lledr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
9 Tachwedd 2019
10:30am - 4pm
Addasrwydd: 18+
Pris: £85 | £70
Archebu lle: Eventbrite
Mwy o wybodaeth
Taflen Marchnad Ffermwyr Caerdydd yng Nghymraeg
Digwyddiad
Marchnad 'Real Food' Sain Ffagan
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
16 Tachwedd 2019
10am - 3pm
Addasrwydd: Pawb
Pris: Am Ddim
Mwy o wybodaeth
Digwyddiad
Datganiad ar yr Organ
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
29 Tachwedd 2019
1pm
Addasrwydd: Oedolion
Pris: Am Ddim
Archebu lle: Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Cwrs: Helyg y Nadolig
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
30 Tachwedd 2019
10.30yb - 4.30yp
Addasrwydd: 18+
Pris: £70 | £50
Archebu lle: Eventbrite
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Cwrs: Plygu Basgedi i Ddechreuwyr
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
8 Chwefror 2020
10:30yb - 4:30yp
Addasrwydd: 18+
Pris: £75 | £60
Archebu lle: Eventbrite
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Cwrs: Cyflwyno Enamlo
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
14 Mawrth 2020
10:30yb - 4:00yp
Addasrwydd: 18+
Pris: £65 | £55
Archebu lle: Eventbrite
Mwy o wybodaeth
Cwrs
Cwrs: Gwehyddu Brwyn
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
21 Mawrth 2020
10:30yb - 4:30yp
Addasrwydd: 18+
Pris: £75 | £60
Archebu lle: Eventbrite
Mwy o wybodaeth