Digwyddiadau

Cwrs: Darlunio Botanegol - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
5 Hydref 2024 , 10.30am-4pm
Pris £75 | £60 gostyngiad
Addasrwydd 16+*

Cactws Nosflodeuol Cereus grandiflorus, o Plantae Selectae gan G.D. Ehret, 1772.
Mae cyfansoddiad yr astudiaeth hon yn adlewyrchu talentau Ehret fel cynllunydd a dyluniwr medrus. Mae'r canlyniad yn wyddonol werthfawr, gyda'i dyraniadau manwl, yn ogystal â bod yn hardd i'w weld.

Papaya Carica papaya, o Plantae Selectae 1772 gan Georg Dionysius Ehret (1708-1770).
Darganfuwyd nifer o'r ffrwythau egsotig megis y Paw-paw a'r Binafal ar deithiau darganfod yn ystod y ddeunawfed a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, a daethant yn ffasiynol yn gyflym yn Ewrop. Mae'r Paw-paw yn hanu o America drofannol.

Archebu Tocynnau 

Cwrs diwrnod yn rhoi'r cyfle i chi droi eich llaw at Ddarlunio Botanegol.


Dan arweiniad yr artist Debbie Devauden, byddwch yn dysgu'r technegau sydd eu hangen i greu paentiad dyfrlliw.

Mae hwn yn gwrs addas i ddechreuwyr a darlunwyr ychydig yn fwy profiadol, ac mae'r pris yn cynnwys yr holl ddeunyddiau angenrheidiol.

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n caffi.


Gwybodaeth Bwysig  
 

Lleoliad

Bydd y digwyddiad yma wedi ei leoli yn Gofod Dysgu Foyle yn Amguedda Genedlaethol Caerdydd.

Iaith

Cynhelir y cwrs drwy iaith cyntaf yr hwyluswyr - sef Saesneg.

Cyfyngiad Oedran

16+. (Rhaid i blant o dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn 18+ sy’n cymryd rhan)

Hygyrchedd:

Cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod unrhyw anghenion hygyrchedd.

 
Gall darllen y telerau ac amodau ar gyfer ein cyrsiau yma.
Drwy archebu lle ar ein cyrsiau, rydych chi'n ein cefnogi ni i adrodd stori Cymru er mwyn ysbrydoli pawb. Diolch o galon.
Digwyddiadau