Digwyddiadau

Cwrs: Lliwio naturiol gyda phlanhigion yr ardd

Amgueddfa Wlân Cymru
Wedi'i Orffen
8 Hydref 2022, 10:30 - 4yh
Pris £80 | £65 Gostyngiad
Addasrwydd 16+*
lliwionaturiol

Mae llawer o blanhigion yr ardd sydd wedi’u defnyddio ar gyfer lliwio, ac eraill sy’n cael eu tyfu yn arbennig oherwydd eu lliw. Byddwch yn dysgu pa blanhigion i’w dewis, a sut i’w tyfu, a hynny yn yr Ardd Liwurau yn Amgueddfa Wlân Cymru – lleoliad i’ch ysbrydoli. Byddwch wedyn yn lliwio amrywiaeth o samplau o liw mêl i felyn, brown, coch a phinc cwrel (gyda nodiadau ar ryseitiau i fynd adref gyda chi). Mae’r prosesau fydd dan sylw yn y gweithdy yn cynnwys paratoi a defnyddio lliwurau planhigion ac addasu lliwiau. Caiff yr holl ffibrau eu paratoi ymlaen llaw (gyda brathliw). 

Mae’r diwrnod llawn hwyl hwn yn addas i ddechreuwyr pur. Darperir holl offer, deunydd a dillad diogelwch – ond bydd diferion ym mhobman, felly gwisgwch ddillad addas. Gallwch ddod â llyfr nodiadau a chamera/ffôn os dymunwch. 

Darperir lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â’n bwytai a chaffis ar y safle.  

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.  

Iaith: Cynhelir y cwrs yn Saesneg. 

Hygyrchedd: Mae ein gofod addysg yn gwbl hygyrch. Cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk ymlaen llaw i drafod unrhyw ofynion hygyrchedd.  

Gostyngiadau: Myfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy’n derbyn budd-daliadau. Pobl dros 60 oed a dan 18* (rhaid i blant 16-18 fod yng nghwmni oedolyn sy’n cymryd rhan) 

Defnyddiwch SA44 5UP ar gyfer llywio lloeren. 

Canllawiau Iechyd a Diogelwch i fyfyrwyr 

Bydd y gweithdy hwn yn defnyddio symiau bach iawn o bowdwr mân a llwch o bosib o blanhigion wedi’u sychu. Caiff mygydau llwch eu darparu. Rhowch wybod i’r tiwtor ar y diwrnod os oes gennych chi sensitifrwydd anadlu a bod angen i chi sefyll y tu allan i’r ardal waith. 

Caiff menig (heb latecs), ffedogau a gogls eu darparu. 

Mae’r gweithdy hwn yn defnyddio gwlân, felly cadwch hyn mewn cof os oes gennych chi alergedd i wlân/lanolin. 

TOCYNNAU

Digwyddiadau