Dysgu yn Amgueddfa Wlân Cymru

Yn draddodiadol, gwlân oedd ddiwydiant pwysicaf Cymru a’r mwyaf eang. Ar un adeg roedd pentref prydferth Dre-fach Felindre yn Nyffryn Teifi yn ganolfan i ddiwydiant gwlân byrlymus, a cai ei galw’n ‘Huddersfield Cymru’. Gallwch ddilyn y broses o greu gwlân, o ddafad i ddefnydd, ac edmygu’r adeiladau rhestredig â’r peiriannau hanesyddol wrth eu gwaith.

Dre-Fach Felindre
Felindre
Llandysul
SA44 5UP

Manylion Mynediad

Anghenion Ychwanegol
Gwybodaeth am Iechyd a Diogelwch
Polisi a Gweithdrefnau Diogelu Plant