Polisi a Gweithdrefnau Diogelu Plant ac Oedolion

Polisi Diogelu Plant ac Oedolion [PDF]

Gweithdrefn Diogelu Plant [PDF]

Gweithdrefn Diogelu Oedolion [PDF]

Rydym yn y broses o hyfforddi staff am y polisïau newydd hyn.

Adolygwyd gan: Arweinydd Diogelu ar gyfer Amgueddfa Cymru.

Cymeradwywyd gan: Grŵp Polisi Iechyd a Diogelwch a Thîm Arweinyddiaeth yr Amgueddfa.

Dyddiad yr adolygiad nesaf: Gorffennaf 2024.