Amgueddfa Cymru 2030

Dyma ferch ifanc yn eistedd mewn cadair Olwyn tra'n gwenu ar y camera, mae'n gwisgo siwrmper glas tywyll gyda'r geiriau Amgueddfa Cymru arno
Rydym yn gweld tri plentyn ifanc yn chwarae hen gem wrth daflu rhaff cylch at begiau pren, mae cylchoedd hwla o'u cwmpas a mainc picnic

Dyma ein Strategaeth tan 2030.

Mae’n disgrifio sut y byddwn ni’n ymgysylltu â chymunedau a’u cefnogi i greu Cymru well, gan gydnabod fod gan bawb rywbeth i’w gyfrannu trwy ein hamgueddfeydd, rhaglenni, casgliadau a gwaith.

Hoffem ddiolch o galon i’r bobl, grwpiau ac unigolion sydd wedi ein helpu i ddatblygu cynlluniau Amgueddfa Cymru ar gyfer 2030. Rydyn ni’n addo cydweithio a gwrando ar ein staff, pobl, partneriaid a chymunedau er mwyn sicrhau fod Amgueddfa Cymru yn berthnasol ac yn groesawgar i bawb.

Mae Amgueddfa Cymru yn perthyn i bawb – eich stori chi yw ein stori ni.

Strategaeth 2030 Amgueddfa Cymru (PDF)

Amgueddfa Cymru Strategy 2030 (PDF - fersiwn hawdd ei ddeall)

Amgueddfa Cymru Strategy 2030 (DOC - fersiwn print mawr)

Fersiwn sain

Fersiwn BSL