Amgueddfa Cymru 2030

Merch ifanc yn eistedd mewn cadair olwyn tra'n gwenu ar y camera; mae'n gwisgo siwrmper glas tywyll gyda'r geiriau Amgueddfa Cymru arno.
Tri phlentyn ifanc yn chwarae hen gêm wrth daflu rhaff cylch at begiau pren; mae cylchoedd hwla o'u cwmpas a mainc picnic

Dyma ein Strategaeth tan 2030.

Mae’n disgrifio sut y byddwn ni’n ymgysylltu â chymunedau a’u cefnogi i greu Cymru well, gan gydnabod fod gan bawb rywbeth i’w gyfrannu trwy ein hamgueddfeydd, rhaglenni, casgliadau a gwaith.

Hoffem ddiolch o galon i’r bobl, grwpiau ac unigolion sydd wedi ein helpu i ddatblygu cynlluniau Amgueddfa Cymru ar gyfer 2030. Rydyn ni’n addo cydweithio a gwrando ar ein staff, pobl, partneriaid a chymunedau er mwyn sicrhau fod Amgueddfa Cymru yn berthnasol ac yn groesawgar i bawb.

Mae Amgueddfa Cymru yn perthyn i bawb – eich stori chi yw ein stori ni.

Strategaeth 2030 Amgueddfa Cymru (PDF)

Amgueddfa Cymru Strategy 2030 (PDF - fersiwn hawdd ei ddeall)

Amgueddfa Cymru Strategy 2030 (DOC - fersiwn print mawr)

Fersiwn sain

Fersiwn BSL

Strategaeth 2030