Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2022–2025

Atodiad 2: Amcanion Cydraddoldeb Strategol Amgueddfa Cymru 2021/2022

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2021/22

Strategaeth Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 2018-2021

Amcanion Cydraddoldeb a Chynllun Gweithredu ar Gydraddoldeb Ebrill 2018-Ebrill 2021

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2018-19

Gwybodaeth Monitro’r Gweithlu a Recriwtio 2018–19

Adroddiad cydraddoldeb cyflogwyr 2018-19: Data gweithlu

Adroddiad cydraddoldeb cyflogwyr 2018-19: Ceisiadau Allanol am Swyddi

Adroddiad cydraddoldeb cyflogwyr 2018-19: Ceisiadau Mewnol am Swyddi

Adroddiad cydraddoldeb cyflogwyr 2018-19: Hyfforddiant a'r Iaith Gymraeg

Adroddiad cydraddoldeb cyflogwyr 2018-19: Atodiadau

Gwybodaeth Monitro’r Gweithlu a Recriwtio 2017–18

Adroddiad cydraddoldeb cyflogwyr 2017-18: Data gweithlu

Adroddiad cydraddoldeb cyflogwyr 2017-18: Ceisiadau Allanol am Swyddi

Adroddiad cydraddoldeb cyflogwyr 2017-18: Ceisiadau Mewnol am Swyddi

Adroddiad cydraddoldeb cyflogwyr 2017-18: Hyfforddiant a'r Iaith Gymraeg

Adroddiad cydraddoldeb cyflogwyr 2017-18: Atodiadau

Adroddiad ar y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau

O dan Reoliau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Gwybodaeth am y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau) 2017 mae'n ofynnol i Amgueddfa Cymru gyhoeddi adroddiad blynyddol am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau. O dan y ddeddfwriaeth newydd hon mae gofyn statudol ar sefydliadau sydd â 250 neu fwy o gyflogeion i gyhoeddi adroddiad blynyddol ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn eu sefydliad nhw.

Adroddiad ar y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2022 (PDF)

Adroddiad ar y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau 2019/20 (PDF)