Siarter Ymwelwyr Amgueddfa Cyrmu

 • Bydd cynllunio eich ymweliad yn hawdd
 • Byddwch chi’n gweld ac yn clywed y Gymraeg yn iaith fyw
 • Bydd eich amgueddfeydd yn groesawgar ac yn gysurus
 • Bydd eich ymweliad yn gofiadwy ac yn bositif
 • Bydd eich profiad yn llawn hwyl ac yn ennyn chwilfrydedd
 • Bydd eich llais yn cael ei glywed

Byddwn yn disgwyl i chi wneud y canlynol:

 • Bod yn gwrtais tuag at ein staff ac ymwelwyr eraill
 • Ein helpu i ofalu am eich casgliadau a’n hamgueddfeydd er mwyn i bawb gael eu mwynhau
 • Rhoi gwybod i ni os oes angen unrhyw gymorth arnoch
 • Deall ein bod yn gofyn yn garedig i chi barchu ein rheolau
 • er eich diogelwch eich hun ac eraill
 • Cydnabod ein staff sy’n rhoi gwasanaeth da
 • Rhannu eich syniadau adeiladol am wella ein gwasanaeth
 • Dweud wrthym os gwnaethoch chi fwynhau eich ymweliad, ac annog eraill i ymweld hefyd!