Digwyddiadau

Digwyddiad: Teithiau Sain Ddisgrifiad yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
22 Awst 2024 , 11am
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Gorfodol
Cwrdd â’r Gwehydd | 22/08/2024 | 11:00am

Dewch draw i’r Felin Wlân yn Sain Ffagan i gwrdd â Dewi, Gwehydd yr Amgueddfa, sy’n gweithio yn y felin heddiw ac yn defnyddio dulliau traddodiadol i greu amrywiaeth o nwyddau gwlân. 

Dyma gyfle i ddysgu mwy am waith beunyddiol gwehydd a sut mae gwlân yn cael ei brosesu yn y felin, gyda chyfleoedd i drin a thrafod gwrthrychau, a phrofiadau synhwyraidd. 

Bydd y daith am ddim hon i ymwelwyr dall ac ymwelwyr â nam ar eu golwg yn archwilio’r Felin Wlân yn Sain Ffagan drwy sain ddisgrifiad. 

Mae 1 tocyn yn yn rhoi'r hawl i chi ddod â chynorthwy-ydd personal. 

Rhowch wybod os ydych yn bwriadu dod â chynorthwy-ydd personal,neu chi tywys, neu os hoffech i'r amgueddfa ddarparu tywysydd ar eich cyfer.

Archebu tocyn

Digwyddiadau