Ymweld

Coronafeirws (Covid-19)

Mae ein hamgueddfeydd ar gau oherwydd argyfwng Covid-19. A ninnau’n ofod cyhoeddus, byddwn ar gau tan i’r cyngor newid. Rydym wedi canslo pob rhaglen gyhoeddus a phob digwyddiad cyhoeddus a phreifat. Lles ein hymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr yw ein blaenoriaeth.

Tra bydd ein hamgueddfeydd ar gau, gallwch barhau mewn cysylltiad â ni yma ar ein gwefan. Porwch ein casgliadau ar-lein, erthyglau am ein gwaith a gweithgareddau i’w gwneud yn eich cartref. Dewch i ddarganfod straeon newydd a rhannu’ch straeon chi ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol: Twitter, Facebook, Instagram.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni, byddwn yn eich ateb cyn gynted â phosibl. Diolch yn fawr iawn am eich dealltwriaeth a chefnogaeth barhaus. Cymrwch ofal, a chadwch mewn cysylltiad!

Oriau Agor

Ar Agor 10am-5pm bob dydd

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Mynediad am ddim!

Lleoliad


Caerdydd
CF5 6XB

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: sainffagan@amgueddfacymru.ac.uk

Mynediad

Gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Symudedd »

Pobl â nam ar eu golwg »

Pobl â nam ar eu clyw »

Cŵn »

Cyfleusterau »

Gwybodaeth Diogelwch ar gyfer Ymwelwyr

Oherwydd natur hanesyddol y safle, sylwch ar y peryglon potensial canlynol, os gwelwch yn dda:

  • Pyllau dŵr a llynnoedd
  • Perygl o faglu ar lwybrau a stepiau anwastad
  • Arwynebedd llithrig llwybrau, llethrau a mannau glaswelltog

Bwyd a Diod

Yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru rydyn ni'n ymfalchïo mewn darparu bwyd da o safon, sy'n cael ei goginio ar y safle gan ddefnyddio cynnyrch Cymreig lleol lle bo modd.

Bwyd a Diod

Grwpiau

RHAID i bob grŵp archebu cyn ymweld.

Mwy o wybodaeth

Cŵn

Cewch ddod â’r ci i Sain Ffagan, cyn belled â’i fod ar dennyn byr. Dim ond cŵn tywys gaiff fynd i mewn i adeiladau hanesyddol.

Siopa

Gall siopwyr ganfod amrywiaeth o gynnyrch i bobl o bob oed ac i siwtio pob poced yn Sain Ffagan – gemwaith, ategolion, bwyd a diod, offer ysgrifennu, llyfrau, teganau i blant a llawer mwy.

Siopa

Teuluoedd

Rydyn ni'n cefnogi Maniffesto Kids in Museums, ac mewn pleidlais ddiweddar ar netmums.com, cawsom ein henwi yn un o leoliadau rhad ac am ddim gorau de ddwyrain Cymru. Mae rhywbeth i bawb o bob oed yma yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Teuluoedd

Pramiau a Chadeiriau Gwthio

Mae croeso i bramiau a chadeiriau gwthio yn Sain Ffagan ond nid oes modd mynd â nhw i mewn i’r rhan fwyaf o’n adeiladau hanesyddol. Gallwch fynd â phram neu gadair wthio i mewn i Institiwt Oakdale, Eglwys Teilo Sant a Siop Gwalia.

Os ydych chi’n defnyddio cadair wthio addasol neu gadair olwyn, mae gwybodaeth berthnasol ar ein Tudalen Fynediad.

Parcio

£6 y diwrnod. AM DDIM ar gyfer ddeiliaid bathodynnau anabl a beiciau modur. Tocyn tymor 12 mis am £30 ar gael o Dderbynfa'r Amgueddfa.