Ymweld

Ffyrdd ar gau

Bydd ffyrdd wedi cau o gwmpas yr Amgueddfa ar 9fed Gorffennaf. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Creu Hanes yn Sain Ffagan

Mae’r Amgueddfa awyr-agored a’r adeiladau hanesyddol ar agor (heblaw Garreg Fawr a’r Castell). Mae’r prif adeilad a’r orielau ar gau tra ein bod yn trawsnewid profiad yr ymwelydd.

 

Oriau Agor

Ar Agor 10am-5pm bob dydd

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Mynediad am ddim!

Lleoliad

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Caerdydd
CF5 6XB

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: sainffagan@amgueddfacymru.ac.uk

Bwyd a Diod

Yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru rydyn ni'n ymfalchïo mewn darparu bwyd da o safon, sy'n cael ei goginio ar y safle gan ddefnyddio cynnyrch Cymreig lleol lle bo modd.

Bwyd a Diod

Cŵn

Cewch ddod â’r ci i Sain Ffagan, cyn belled â’i fod ar dennyn. Dim ond cŵn tywys gaiff fynd i mewn i adeiladau hanesyddol.

Siopa

Gall siopwyr ganfod amrywiaeth o gynnyrch i bobl o bob oed ac i siwtio pob poced yn Sain Ffagan – gemwaith, ategolion, bwyd a diod, offer ysgrifennu, llyfrau, teganau i blant a llawer mwy.

Siopa

Grwpiau

RHAID i bob grŵp archebu cyn ymweld.

Mwy o wybodaeth

Teuluoedd

Rydyn ni'n cefnogi Maniffesto Kids in Museums, ac mewn pleidlais ddiweddar ar netmums.com, cawsom ein henwi yn un o leoliadau rhad ac am ddim gorau de ddwyrain Cymru. Mae rhywbeth i bawb o bob oed yma yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Teuluoedd

Pramiau a Chadeiriau Gwthio

Mae croeso i bramiau a chadeiriau gwthio yn Sain Ffagan ond nid oes modd mynd â nhw i mewn i’r rhan fwyaf o’n adeiladau hanesyddol. Gallwch fynd â phram neu gadair wthio i mewn i Institiwt Oakdale, Eglwys Teilo Sant a Siop Gwalia.

Os ydych chi’n defnyddio cadair wthio addasol neu gadair olwyn, mae gwybodaeth berthnasol ar ein Tudalen Fynediad.

Parcio

£5.00 y diwrnod. Dewch â newid ar gyfer ein peiriannau Talu ac Arddangos gan nad ydynt yn derbyn arian papur na chardiau. AM DDIM ar gyfer ddeiliaid bathodynnau anabl a beiciau modur. Tocyn tymor 12 mis am £25.00 ar gael o Dderbynfa'r Amgueddfa.