Lleoliad

Lleoliad

Mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru 4 milltir i'r gorllewin o ganol dinas Caerdydd, oddi ar yr A4232.

Os ydych yn defnyddio teclyn llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post CF5 6XB.

Mewn Car

Os ydych chi’n gyrru i’r Amgueddfa, RHAID prynu tocyn parcio ymlaen llaw. Gallwch ddweud faint o bobl fydd yn y car wrth dalu. £6 y diwrnod. AM DDIM ar gyfer ddeiliaid bathodynnau anabl a beiciau modur. Tocyn tymor 12 mis am £30

Tocyn bathodyn glas

Does dim rhaid talu am docyn parcio os oes gennych fathodyn glas. Ond i reoli niferoedd ymwelwyr, RHAID i chi ddweud os y byddwch chi’n gyrru i’r Amgueddfa. Gallwch ddweud faint o bobl fydd yn y car wrth dalu.

Tocyn beic

Mae digonedd o le i glymu beiciau, ond i reoli niferoedd ymwelwyr, RHAID i chi ddweud os y byddwch chi’n beicio i’r Amgueddfa. Nodwch nifer y tocynnau mynediad angenrheidiol yn y blwch.

Tocyn cerdded

Er diogelwch, rydym yn gorfod cyfyngu nifer yr ymwelwyr ar y safle, felly RHAID dangos tocyn mynediad am ddim, hyd yn oed wrth gyrraedd ar droed. Mynediad drwy’r brif fynedfa yn unig. Ni fydd mynediad drwy’r fynedfa gefn (o bentref Sain Ffagan).

Ar drên

Parc Waungron yw'r orsaf drenau agosaf, 2 filltir o Sain Ffagan. Trenau Arriva Cymru sy'n cynnal y gwasanaeth. Mae Parc Waungron ger y brif lwybr fysiau i Sain Ffagan. Ewch i Traveline Cymru i drefnu’ch taith.

Ar fws

Gallwch ddal bysiau i Amgueddfa Werin Cymru a phentref Sain Ffagan drwy gydol y flwyddyn:

  • Easyway 32A – yn dod mewn i’r maes parcio
  • 320 – yn stopio ym mhentref Sain Ffagan
  • 321 – yn stopio ym mhentref Sain Ffagan

Tua 25 munud yw hyd y daith ar fws rhwng yr Amgueddfa a chanol dinas Caerdydd.

I drefnu'ch taith, ewch i Traveline Cymru neu ffoniwch 0800 464 0000.