Lleoliad

Lleoliad

Mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru 4 milltir i'r gorllewin o ganol dinas Caerdydd, oddi ar yr A4232.

Os ydych yn defnyddio teclyn llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post CF5 6XB.

Mewn Car

Os ydych yn cyrraedd mewn car bydd angen i chi dalu wrth gyrraedd. £6 y diwrnod. Tocyn tymor 12 mis am £30.
AM DDIM ar gyfer ddeiliaid bathodynnau anabl a beiciau modur. Tâl am barcio yn unig yw hwn – mae mynediad am ddim i’r Amgueddfa fel arfer.

Tocyn beic

Mae digonedd o le i glymu beiciau.

Ar drên

Parc Waungron yw'r orsaf drenau agosaf, 2 filltir o Sain Ffagan. Trenau Arriva Cymru sy'n cynnal y gwasanaeth. Mae Parc Waungron ger y brif lwybr fysiau i Sain Ffagan. Ewch i Traveline Cymru i drefnu’ch taith.

Ar fws

Gallwch ddal bysiau i Amgueddfa Werin Cymru a phentref Sain Ffagan drwy gydol y flwyddyn:

  • Easyway 32A – yn dod mewn i’r maes parcio
  • 320 – yn stopio ym mhentref Sain Ffagan
  • 321 – yn stopio ym mhentref Sain Ffagan

Tua 25 munud yw hyd y daith ar fws rhwng yr Amgueddfa a chanol dinas Caerdydd.

I drefnu'ch taith, ewch i Traveline Cymru neu ffoniwch 0800 464 0000.