Lleoliad

Lleoliad

Lleoliad

Mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru 4 milltir i'r gorllewin o ganol dinas Caerdydd, oddi ar yr A4232.

Os ydych yn defnyddio teclyn llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post CF5 6XB.

Mewn Car

Os ydych chi’n gyrru i’r Amgueddfa, RHAID prynu tocyn parcio ymlaen llaw. Gallwch ddweud faint o bobl fydd yn y car wrth dalu. £6 y diwrnod. AM DDIM ar gyfer ddeiliaid bathodynnau anabl a beiciau modur. Tocyn tymor 12 mis am £30

Tocyn bathodyn glas

Does dim rhaid talu am docyn parcio os oes gennych fathodyn glas. Ond i reoli niferoedd ymwelwyr, RHAID i chi ddweud os y byddwch chi’n gyrru i’r Amgueddfa. Gallwch ddweud faint o bobl fydd yn y car wrth dalu.

Tocyn beic

Mae digonedd o le i glymu beiciau, ond i reoli niferoedd ymwelwyr, RHAID i chi ddweud os y byddwch chi’n beicio i’r Amgueddfa. Nodwch nifer y tocynnau mynediad angenrheidiol yn y blwch.

Tocyn cerdded

Er diogelwch, rydym yn gorfod cyfyngu nifer yr ymwelwyr ar y safle, felly RHAID dangos tocyn mynediad am ddim, hyd yn oed wrth gyrraedd ar droed. Mynediad drwy’r brif fynedfa yn unig. Ni fydd mynediad drwy’r fynedfa gefn (o bentref Sain Ffagan).