Cynadleddau

Croeso i Big Pit

Mae Big Pit wedi'i leoli mewn Safle Treftadaeth Fyd-eand UNESCO, a cewch groeso cynnes yno drwy'r flwyddyn.

Llogwch ein ystafelloedd cyfarfod, arddangos a chyflwyno ar gyfer eich cynhadledd, ddigwyddiad neu ddiwrnod hyfforddi.

Lawrlwytho Rhestr Brisiau

Big Pit

Arlwyo

Mae caffi'r amgueddfa ar agor trwy'r dydd, a'n darparu bwyd poeth, byrbrydau a diodydd.

Gall ein gwasanaeth arlwyo gyflenwi cinio bys-a-bawd a lluniaeth i weddu i'ch amserlen chi.

Lawrlwytho Bwydlen

Orielau Glofaol

O Dan y Ddaear

Mae Big Pit yn leoliad delfrydol ar gyfer gweithio tu allan i'r swyddfa, neu ddiwrnodau hyfforddi ac adeiladu tîm. Beth am ymuno â'n tywyswyr am daith unigryw i grombil y ddaear, i ddarganfod mwy am hanes byd y glowr?

Siaradwch gyda ni i weld beth allech chi ei wneud yma.