Ymweld

Ar Gau 25–26 Tachwedd

Bydd yr Amgueddfa hon ar gau ar 25 a 26 Tachwedd ar gyfer diwrnodau datblygu staff. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Ar Gau 27 Tachwedd

Bydd yr Amgueddfa ar gau i'r cyhoedd ar Ddydd Mercher 27 Tachwedd. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra

Oriau Agor

Ar agor 9.30am – 5pm bob dydd. Mynediad olaf 4pm. Teithiau dan ddaear 10am - 3.30pm. Bydd y Teithiau Tanddaearol yn cael eu hatal ystod cyfnodau prysur.

Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa.

Mynediad am ddim!

Lleoliad

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Blaenafon, Torfaen
NP4 9XP

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: bigpit@amgueddfacymru.ac.uk

Mynediad

Gwybodaeth cyffredinol a gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Mynediad

Bwyd a Diod

Mae Ffreutur y Glowyr yn y Baddondai Pen Pwll yn darparu amrywiaeth o fwyd a diod o ddanteithion bach a theisennau i brydau poeth trwy gydol y flwyddyn ar wahân i fis Ionawr.

Mae’r Siop Goffi ar agor yn ystod mis Ionawr a rai gwyliau ysgol.

Bwyd a Diod

Tocynnau Job-a-Mas

Gallwch brynu tocyn ar gyfer amser penodol yn y ciw Taith Dan Ddaear.

Tocynnau Job-a-Mas

Teuluoedd

Mae Big Pit yn cynnig teithiau tanddaearol i deuluoedd drwy gydol y flwyddyn.

Teuluoedd

Parcio

£3 rhaid talu ac arddangos.

Grwpiau

Gall grwpiau sy'n archebu ymlaen llaw fanteisio ar...

Grwpiau