Ymweld

Amgueddfa ar gau dros y Nadolig

Bydd yr Amgueddfa ar gau ar 24ain, 25ain, 26ain Rhagfyr a 1af o Ionawr 2019. Bydd yr Amgueddfa hefyd ar gau ar 28ain a 29ain o Ionawr 2019

Oriau Agor

Ar agor 9.30am – 4.30pm bob dydd. Mynediad olaf 3.30pm. Teithiau dan ddaear 10am - 3pm. Bydd y Teithiau Tanddaearol yn cael eu hatal ystod cyfnodau prysur.

Noder yn ystod Ionawr 2019 bydd Teithiau Tanddaearol ar gael yn ystod penwythnosau yn unig. Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa.

Mynediad am ddim!

Lleoliad

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Blaenafon, Torfaen
NP4 9XP

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: bigpit@amgueddfacymru.ac.uk

Mynediad

Gwybodaeth cyffredinol a gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Mynediad

Bwyd a Diod

Mae Ffreutur y Glowyr yn y Baddondai Pen Pwll yn darparu amrywiaeth o fwyd a diod o ddanteithion bach a theisennau i brydau poeth trwy gydol y flwyddyn ar wahân i fis Ionawr.

Mae’r Siop Goffi ar agor yn ystod mis Ionawr a rai gwyliau ysgol.

Bwyd a Diod

Tocynnau Job-a-Mas

Gallwch brynu tocyn ar gyfer amser penodol yn y ciw Taith Dan Ddaear.

Tocynnau Job-a-Mas

Teuluoedd

Mae Big Pit yn cynnig teithiau tanddaearol i deuluoedd drwy gydol y flwyddyn.

Teuluoedd

Parcio

£3 rhaid talu ac arddangos.

Grwpiau

Gall grwpiau sy'n archebu ymlaen llaw fanteisio ar...

Grwpiau