Ymweld

Teithiau Dan Ddaear

Yn ystod Ionawr 2020 bydd Teithiau Tanddaearol ar gael ar 4, 5, 25, 26 Ionawr.

Oriau Agor

O 2 Rhagfyr 2019 - 30 Ionawr 2020: Ar agor 9.30am – 4.30pm bob dydd. Mynediad olaf 3.30pm. Teithiau dan ddaear 10am - 3pm. Bydd y Teithiau Tanddaearol yn cael eu hatal ystod cyfnodau prysur.

Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa.

Mynediad am ddim!

Lleoliad

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Blaenafon, Torfaen
NP4 9XP

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: bigpit@amgueddfacymru.ac.uk

Mynediad

Gwybodaeth cyffredinol a gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Canllaw Mynediad

Bwyd a Diod

Mae Ffreutur y Glowyr yn y Baddondai Pen Pwll yn darparu amrywiaeth o fwyd a diod o ddanteithion bach a theisennau i brydau poeth trwy gydol y flwyddyn ar wahân i fis Ionawr.

Mae’r Siop Goffi ar agor yn ystod mis Ionawr a rai gwyliau ysgol.

Bwyd a Diod

Tocynnau Job-a-Mas

Gallwch brynu tocyn ar gyfer amser penodol yn y ciw Taith Dan Ddaear.

Tocynnau Job-a-Mas

Teuluoedd

Mae Big Pit yn cynnig teithiau tanddaearol i deuluoedd drwy gydol y flwyddyn.

Teuluoedd

Parcio

£3 rhaid talu ac arddangos.

Grwpiau

Gall grwpiau sy'n archebu ymlaen llaw fanteisio ar...

Grwpiau