Ymweld

Rydyn ni’n ailagor!

Mae’n bleser eich croesawu yn ôl i Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru o dydd Mawrth 1 Medi.

Bydd angen i ymwelwyr archebu tocyn o flaen llaw. Rydym wrthi yn paratoi ein gwefan archebu. Cadwch lygad am ragor o fanylion yma neu ar ein cyfryngau cymdeithasol.​

Oriau Agor

Ar agor 9.30am – 5pm bob dydd. Mynediad olaf 4pm. Teithiau dan ddaear 10am - 3.30pm. Bydd y teithiau tanddaearol yn cael eu hatal ystod cyfnodau prysur.

Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa.

Mynediad am ddim!

Lleoliad


Blaenafon
Torfaen
NP4 9XP

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: bigpit@amgueddfacymru.ac.uk

Mynediad

Gwybodaeth cyffredinol a gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Canllaw Mynediad

Bwyd a Diod

Mae Ffreutur y Glowyr yn y Baddondai Pen Pwll yn darparu amrywiaeth o fwyd a diod o ddanteithion bach a theisennau cartref i brydau poeth trwy gydol y flwyddyn ar wahân i fis Ionawr.

Mae’r Siop Goffi ar agor yn ystod mis Ionawr a rai gwyliau ysgol gyda bwydlen gyfyngedig.

Bwyd a Diod

Tocynnau Job-a-Mas

Gallwch brynu tocyn ar gyfer amser penodol yn y ciw Taith Dan Ddaear.

Tocynnau Job-a-Mas

Teuluoedd

Mae Big Pit yn cynnig teithiau tanddaearol i deuluoedd drwy gydol y flwyddyn.

Teuluoedd

Parcio

£5 rhaid talu ac arddangos.

Grwpiau

Gall grwpiau sy'n archebu ymlaen llaw fanteisio ar...

Grwpiau