Ymweld

Teithiau Danddaear

Mae'n bosib na fydd teithiau dan ddaear ar gael am ran o'r diwrnod yn ystod cyfnodau prysur er mwyn clirio unrhyw giw sydd wedi datblygu. Ffoniwch yn ystod y gwyliau i weld faint o le sydd ar gael.

Oriau Agor

Ar agor 9.30am - 5pm bob dydd. Mynediad olaf 4pm. Teithiau dan ddaear 10am - 3.30pm. Bydd y Teithiau Tanddaearol yn cael eu hatal ystod cyfnodau prysur.

Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Mynediad am ddim!

Lleoliad

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Blaenafon, Torfaen
NP4 9XP

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: bigpit@amgueddfacymru.ac.uk

Mynediad

Gwybodaeth cyffredinol a gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Mynediad

Bwyd a Diod

Mae Ffreutur y Glowyr yn y Baddondai Pen Pwll ar gau yn ystod y gaeaf. Mae’r Siop Goffi ar agor yn ystod y gaeaf ac yn cynnig amrywiaeth o fwyd poeth ac oer, cacennau, diodydd poeth ac oer a danteithion.

Bwyd a Diod

Grwpiau

Gall grwpiau sy'n archebu ymlaen llaw fanteisio ar...

Grwpiau

Teuluoedd

Mae Big Pit yn cynnig teithiau tanddaearol i deuluoedd drwy gydol y flwyddyn.

Teuluoedd

Parcio

£3 rhaid talu ac arddangos.