Ymweld

Ar Gau 28 Ionawr

Bydd yr Amgueddfa ar gau  ar Ddydd Mawrth 28 Ionawr. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Teithiau Dan Ddaear

Yn ystod Ionawr 2020 bydd Teithiau Tanddaearol ar gael ar  25 a 26 Ionawr.

Oriau Agor

O 2 Rhagfyr 2019 - 30 Ionawr 2020: Ar agor 9.30am – 4.30pm bob dydd. Mynediad olaf 3.30pm. Teithiau dan ddaear 10am - 3pm. Bydd y Teithiau Tanddaearol yn cael eu hatal ystod cyfnodau prysur.

Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa.

Mynediad am ddim!

Lleoliad


Blaenafon, Torfaen
NP4 9XP

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: bigpit@amgueddfacymru.ac.uk

Mynediad

Gwybodaeth cyffredinol a gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Canllaw Mynediad

Bwyd a Diod

Mae Ffreutur y Glowyr yn y Baddondai Pen Pwll yn darparu amrywiaeth o fwyd a diod o ddanteithion bach a theisennau i brydau poeth trwy gydol y flwyddyn ar wahân i fis Ionawr.

Mae’r Siop Goffi ar agor yn ystod mis Ionawr a rai gwyliau ysgol.

Bwyd a Diod

Tocynnau Job-a-Mas

Gallwch brynu tocyn ar gyfer amser penodol yn y ciw Taith Dan Ddaear.

Tocynnau Job-a-Mas

Teuluoedd

Mae Big Pit yn cynnig teithiau tanddaearol i deuluoedd drwy gydol y flwyddyn.

Teuluoedd

Parcio

£3 rhaid talu ac arddangos.

Grwpiau

Gall grwpiau sy'n archebu ymlaen llaw fanteisio ar...

Grwpiau