Lleoliad Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Lleoliad


Blaenafon
Torfaen
NP4 9XP

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Mewn car

Os oes gennych chi offer llywio â lloeren, teipiwch Blaenafon (Blaenavon) neu NP4 9RL a dilynwch yr arwyddion twristiaeth brown ar ôl i chi gyrraedd y dref.

M4 — dilynwch yr arwyddion Twristiaeth brown o C25a (tua'r gorllewin) neu C26 (tua'r dwyrain). Mae arwyddion oddi ar yr A465 yn y Fenni a Brynmawr hefyd.

Parcio

Os ydych yn cyrraedd mewn car bydd angen i chi dalu wrth gyrraedd. £5 y diwrnod. AM DDIM ar gyfer ddeiliaid bathodynnau anabl a beiciau modur. Tâl am barcio yn unig yw hwn – mae mynediad am ddim i’r Amgueddfa fel arfer.

Ar fws

Gallwch ddal bws rhif 30 o Orsaf Fysiau Cwmbrân i Lion Street, Blaenafon bob dydd Llun-Sadwrn gan gynnwys dydd Gwener y Groglith, ond ni fydd ar gael ar ddyddiau gŵyl y banc eraill.

Mae'r bysiau o Gwmbrân yn dechrau am 7.40am ac yna'n gadael 40 munud wedi'r awr, bob awr.

Gallwch ddal bws rhif 31 o Lion Street i Big Pit bob dydd Llun-Sadwrn, gan gynnwys dydd Gwener y Groglith, ond ni fydd ar gael ar ddyddiau gŵyl y banc eraill.

Mae’r bysiau o Lion Street yn dechrau am 8.40am ac yna'n gadael 40 munud wedi'r awr, bob 2 awr.

Mae'r bysiau o Big Pit i Lion Street yn gadael 15 munud wedi'r awr, bob awr, ac mae'r bysiau o Lion Street i Gwmbrân yn gadael 40 munud wedi'r awr, bob 2 awr, tan 4.40pm.

Ar droed/Ar feic

Mae map o lwybrau cerdded/beic ar gael o Sustrans.