Big Pit

Gwir Brofiad Dan Ddaear - Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Pwll glo go iawn yw Big Pit, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

Gyda chyfleusterau i addysgu a diddanu pobl o bob oedran, mae Big Pit yn cynnig diwrnod cyffrous ac addysgiadol i'r teulu cyfan.

Mwynhewch daith aml-gyfrwng gyffrous o gwmpas pwll glo modern gyda rhith-löwr yn Orielau Glofaol, arddangosfeydd yn y Baddonau Pen Pwll ac Adeiladau lofa hanesyddol.

Hyn oll, a'r Taith dan ddaear fyd-enwog. Teithiwch 300tr lawr i grombil y ddaear gyda glöwr go iawn i weld sut beth oedd bywyd i'r miloedd o ddynion oedd yn gweithio yn y pyllau glo.

Big Pit Amguedfa Lofaol Cymru

Saif Big Pit fry ar rosydd grugog Blaenafon. Mae'r Amgueddfa Genedlaethol arobryn hon wedi cadw sawl nodwedd o'i bywyd blaenorol fel pwll glo. Heddiw, mae'r twneli a'r adeiladau lle arferid clywed seiniau'r glowyr wrth eu gwaith yn llawn synau camau a chleber ymwelwyr o bob cwr o'r byd.

Lleolir yr Amgueddfa yn nhirwedd ddiwydiannol unigryw, a ddyfarnwyd yn Safle Treftadaeth Byd gan UNESCO ym 2000 i gydnabod pwysigrwydd ei chyfraniad rhyngwladol i'r broses ddiwydiannu trwy gynhyrchu haearn a glo. 

Mae gan Big Pit statws anchor point ar yr European Route of Industrial Heritage. Mae'r llwybr yn cynnwys 850 o safleoedd dros 32 o wledydd ac mae'n ffordd wych o ddysgu mwy am hanes diwydiannol amrywiol ar draws y cyfandir.

Mae Big Pit yn atgof byw o'r diwydiant glo yng Nghymru a'r bobl a'r gymdeithas a grëwyd yn ei sgil.

Gweld ein Digwyddiadau yn Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru