Ymweld Am Ddim

Covid-19

Ein blaenoriaeth yw eich diogelwch chi, gwirfoddolwyr a’n staff. Rydym yn annog ymwelwyr i wisgo gorchudd wyneb, i ddefnyddio gorsafoedd glanhau dwylo a chadw pellter cymdeithasol.

Oriau Agor

Tachwedd – Mawrth    
Dydd Sul – Dydd Gwener 10am – 4pm 

Amseroedd Agor dros y Nadolig    
Byddwn AR GAU o Rhagfyr 23ain – Rhagyfr 26ain ac ar Ddydd Calan 2023

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Lleoliad

Llanberis
Gwynedd
LL55 4TY

 

Map a Sut i Gyrraedd Yma

 

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: llechi@amgueddfacymru.ac.uk

Mynediad

Gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

 

Canllaw Mynediad

 

Ydw i’n gallu dod a’r ci?

Mae Amgueddfa Lechi Cymru yn croesawu cŵn cymorth wedi'u hyfforddi, ond dydyn ni ddim yn caniatáu unrhyw anifeiliaid eraill yn y theatr, yr orielau, y tai hanesyddol, y gweithdy hollti llechi na'r caffi. 

Mae croeso i gŵn ym mhob ardal arall, ond rhaid eu cadw ar dennyn drwy'r amser. 

Bydd powlenni dŵr wrth fynedfa'r Amgueddfa, ac yn y caffis.

Bydd 'rhaw faw' ar gael wrth gyrraedd yr Amgueddfa, ac rydyn ni'n gwerthfawrogi eich cymorth wrth gadw'r Amgueddfa yn lân a diogel.

 

Bwyta, Yfed, Siopa

  • Mae ein caffi bellach yn gweini dewis cyfyngedig o ddiodydd poeth ac oer, cacennau a sawrïau blasus.
  • Bydd y siop ar agor yn ystod eich ymweliad.
  • Mae croeso i chi dod â phicnic i’r Amgueddfa. 

Darganfod atyniadau eraill yn yr ardal:

Dewch i ddarganfod stori Cymru Llechi Cymru Eryri 360

Cefnogwch Ni

Mae Amgueddfa Cymru yn elusen. Bob tro y byddwch chi'n prynu rhywbeth gennym, neu yn cyfrannu rhodd boed fawr neu fach, byddwch yn ein helpu i sicrhau fod Amgueddfa Cymru yn perthyn i bawb ac yma at ddefnydd pawb. Rhowch os gallwch chi.