Ymweld Am Ddim

Covid-19

Ein blaenoriaeth yw eich diogelwch chi, gwirfoddolwyr a’n staff. Rydym yn annog ymwelwyr i wisgo gorchudd wyneb, i ddefnyddio gorsafoedd glanhau dwylo a chadw pellter cymdeithasol.

Oriau Agor

Ar agor yn ddyddiol 10am – 5pm.

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Lleoliad

Llanberis
Gwynedd
LL55 4TY

 

Map a Sut i Gyrraedd Yma

 

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: llechi@amgueddfacymru.ac.uk

Mynediad

Gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

 

Canllaw Mynediad

 

Ydw i’n gallu dod a’r ci?

Mae croeso i gŵn ar y safle, ond rhaid eu cadw ar dennyn BYR ar bob adeg, os gwelwch yn dda.

Nodwch mai dim ond Cŵn Tywys sy’n cael mynediad i mewn i’r adeiladau a orielau.

Bwyta, Yfed, Siopa

  • Mae ein caffi bellach yn gweini dewis cyfyngedig o ddiodydd poeth ac oer, cacennau a sawrïau blasus.
  • Bydd y siop ar agor yn ystod eich ymweliad.
  • Mae croeso i chi dod â phicnic i’r Amgueddfa. 

Cefnogwch Ni

Mae Amgueddfa Cymru yn elusen. Bob tro y byddwch chi'n prynu rhywbeth gennym, neu yn cyfrannu rhodd boed fawr neu fach, byddwch yn ein helpu i sicrhau fod Amgueddfa Cymru yn perthyn i bawb ac yma at ddefnydd pawb. Rhowch os gallwch chi.

Darganfod atyniadau eraill yn yr ardal: Dewch i ddarganfod stori Cymru