Ymweld

Mae Amgueddfa Lechi Cymru ar agor yn ddyddiol 10am – 5pm. Mae mynediad i’r Amgueddfa yn parhau am ddim. Gallwch chi ymweld â'n hamgueddfeydd bellach heb archebu ymlaen llaw.

Ein blaenoriaeth yw eich diogelwch chi, gwirfoddolwyr a’n staff. Rydym yn annog ymwelwyr i wisgo gorchudd wyneb, i ddefnyddio gorsafoedd glanhau dwylo a chadw pellter cymdeithasol. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn wahanol i Loegr. Coronafeirws (COVID-19) | Pwnc | LLYW.CYMRU. Gwisgwch orchudd wyneb yn ystod eich ymweliad er lles ein staff ac ymwelwyr.

Ewch i’r Cwestiynau Cyffredinol am fwy o wybodaeth.

Elusen ydyn ni, ac mae pob ceiniog rydyn ni’n ei godi yn cefnogi ein gwaith gyda chymunedau ledled Cymru. Rhowch os gallwch chi.

Darganfod atyniadau eraill yn yr ardal: Dewch i ddarganfod stori Cymru

Oriau Agor

Ar agor yn ddyddiol 10am – 5pm.

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser. Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Lleoliad

Llanberis
Gwynedd
LL55 4TY

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Picnics, cŵn, toiledau – atebion i'ch cwestiynau

Cwestiynau Cyffredin

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: llechi@amgueddfacymru.ac.uk

Mynediad

Gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl

Canllaw Mynediad