Plan Your Visit

Rydyn ni’n ailagor!

Mae’n bleser eich croesawu yn ôl i Amgueddfa Lechi Cymru o ddydd Sul 23 Awst.

Bydd angen i ymwelwyr archebu tocyn o flaen llaw. Rydym wrthi yn paratoi ein gwefan archebu. Cadwch lygad am ragor o fanylion yma neu ar ein cyfryngau cymdeithasol.​

Oriau Agor

Pasg – Hydref: 10.00am – 5.00pm, bob dydd.

Tachwedd – Pasg: 10.00am – 4.00pm, ar gau bob dydd Sadwrn.

Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Mynediad am ddim!

Lleoliad


Llanberis
Gwynedd
LL55 4TY

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: llechi@amgueddfacymru.ac.uk

Bwyd a Diod

Mae amrywiaeth o fwyd a diod ar gael yng nghaffi'r Ffowntan, o frechdanau a chawl cartref i deisennau, danteithion a phrydau poeth.

Bwyd a Diod

Cŵn

  • Mae croeso i gŵn ddod ar y safle ond mae angen eu cadw ar dennyn byr.
  • Ni chaniateir i gŵn fynd i mewn i'r tai hanesyddol a'r caffi (heblaw am cŵn cymorth).
  • Darperir powlenni dŵr wrth fynedfa'r amgueddfa ac wrth y caffi.
  • Bydd perchnogion cŵn yn cael cynnig ‘bagiau-baw’ wrth ddod i mewn i'r Amgueddfa a rydym yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad i gadw'r Amgueddfa'n lân ac yn ddiogel, diolch.

Grwpiau

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn croesawu ymweliadau gan grwpiau ac yn ceisio darparu profiad llawn mwynhad a boddhad.

Grwpiau

Teuluoedd

Darperir rhaglen o arddangosiadau a sgyrsiau yn arbennig ar gyfer teuluoedd drwy gydol y flwyddyn gan gynnwys arddangosiadau hollti llechi gan ein chwarelwyr cyfeillgar a sgyrsiau am injan y chwarel, UNA, lle gallwch chi weld sut yn union mae'r injan yn gweithio.

Teuluoedd

Parcio

Mae digonedd o le parcio i geir a bysiau. Codir tâl am barcio.