Uchafbwyntiau

Amgueddfa Lechi Cymru

Calon diwydiant Cymru yn Amgueddfa Lechi Cymru

Caewyd Chwarel Dinorwig ym 1969. Nid saernïo wagenni a bwrw cledrau sydd yma heddiw ond adrodd hanes arbennig iawn: stori'r diwydiant llechi yng Nghymru.

O ganlyniad i gyfyngiadau COVID-19, bydd eich ymweliad yn wahanol i’r arfer.

Manylion
Plac rhod ddŵr, gan Art Patnaude

Lleolir Amgueddfa Llechi Cymru yng ngweithdai Fictoraidd hen chwarel Dinorwig, yng nghysgod Mynydd Elidir.

Yma, gallwch deithio nôl i weld gorffennol diwydiant a ffordd o fyw sydd bellach yn rhan annatod o hunaniaeth Cymru.

Mae’r Gweithdai ac Adeiladau wedi eu gynllunio fel petai'r chwarelwyr a'r peirianwyr newydd roi eu hoffer ar y bar a chychwyn am adref, ac mae’r amrywiaeth o Sgyrsiau a chrefftwyr yn dangos eu doniau yn cynnwys hollti llechi, yn rhoi golwg go iawn i chi ar fywyd y chwarel.

Gweithdau ac Adeiladau Chwarelwyr wrth eu gwaith
Amgueddfa Lechi Cymru

Dewch i glywed hanes cyffrous y Stori Llechi sy’n cynnwys digwyddiadau nodedig, fel anghydfod diwydiannol, ar y naill law, a manylion bach bywyd bob dydd ar y llall.

Stori Llechi

Mae

Fron Haul yn ail-greu gwahanol gyfnodau yn hanes y diwydiant llechi ar safle yr amgueddfa. Streiciau a dioddef, crefftwaith a chymuned: dyma ddramâu bywydau pobl go iawn.

Fron Haul
Amgueddfa Lechi Cymru

Nawr, oherwydd y dehongliad llawn dychymyg, gall y miloedd o ymwelwyr i Eryri ddeall a mwynhau olion arbennig y diwydiant llechi.

Mae Amgueddfa Lechi Cymru’n cynnig diwrnod llawn addysg a hwyl mewn tirwedd trawiadol o brydferth ar lannau Llyn Padarn, ger pen taith Rheilffordd Llyn Llanberis.

Fron Haul - Tai'r Chwarelwyr

Agorodd yr Amgueddfa yn wreiddiol i’r cyhoedd ym 1972. Cyflogwyd nifer o chwarelwyr a pheirianwyr gwreiddiol y safle i gyflwyno’u crefft, ac fe gasglwyd offer o chwareli Cymreig eraill.

Yn ddiweddar, adferwyd inclein y chwarel i’w gogoniant blaenorol ac ail-agorodd yr Amgueddfa ym 1999 gyda nodweddion ac adnoddau newydd.