Uchafbwyntiau

Chwarelwyr wrth eu gwaith — Sgyrsiau a chrefftwyr yn dangos eu doniau

Chwarelwyr wrth eu gwaith

Mae Amgueddfa Lechi Cymru yn rhoi golwg go iawn i chi ar fywyd y chwarel. Bob dydd, mae amrywiaeth o deithiau, sgyrsiau a chrefftwyr ar gael, sy’n dangos doniau’r chwarelwr.

Mae'r crefftwyr yn hollti llechi gan arddangos sgiliau a chrefftwaith cenedlaethau o chwarelwyr. Rhyfeddwch ar y grefft drawiadol o hollti a naddu llechi, wrth i un o'n crefftwyr profiadol hollti llechen o flaen eich llygaid.

Mae ein crefftwyr hefyd yn creu gweithiau celf o'r llechi, gan gynnwys cylchoedd, calonnau, fframiau llun a ffaniau cywrain o lechi.

Cewch gyfarfod UNA, ein hinjan Hunslet, neu arsylwi ar ein gof yn creu dreigiau o haearn gyr a thrafod ei grefft.

Mae dros 2,000 o batrymau pren yng nghasgliad yr Amgueddfa, i’w defnyddio i greu unrhyw wrthrych metal oedd ei angen ar weithdai’r chwarel – cogiau, rhannau injans stêm, hyd yn oed cloch y cloc uwch ddrws y gweithdai.

Mae'r holl batrymau'n cael eu glanhau a'u catalogio fel rhan o brosiect hirdymor, i sicrhau ein bod yn gofalu amdanynt ar gyfer y cenedlaethau i ddod. Gallwch ddysgu mwy oddi wrth ein Curadur mewn sesiynau arbennig tu ôl i'r llenni yn y llofft batrwm.

Chwarelwyr wrth eu gwaith

Gall ein saer coed eich cymryd ar daith hanner awr i weld y lôn goed ac esbonio pa mor bwysig oedd pren i waith y chwarel. Hefyd gallwch weld yr unig inclein cludo llechi ym Mhrydain ar waith, yn ystod ein sesiynau arddangos yr Inclein Vivian.

Gallwch gael golwg dda ar safle'r Amgueddfa ar daith Chwarel Vivian sy'n daith mewn cwmni i inclein chwarel Vivian gerllaw a'r cyffiniau.

Am fwy o fanylion am ddyddiadau ac i archebu lle, ewch i'n tudalen Ddigwyddiadau, neu cysylltwch â'r Amgueddfa.

Uchafbwyntiau