Lleoliad Amgueddfa Lechi Cymru

Lleoliad


Llanberis
Gwynedd
LL55 4TY

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Mewn car

Mae'r Amgueddfa yn Llanberis, ym Mharc Gwledig Padarn. Os ydych yn defnyddio teclyn llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post LL55 4TY.

Parcio

Mae digonedd o le parcio i geir a bysiau. Codir tâl am barcio.