Llogi Preifat

Llogi Preifat a Digwyddiadau yn Abertawe

Llogwch Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar gyfer gyfer seremonïau graddio neu wobrwyo, dawnsfeydd, ciniawau neu lawnsiad.

Yn ogystal â'n Neuadd Fawr a'r orielau, mae'r amgueddfa yn leoliad llwyddiannus a chyfleus ar gyfer sioe fasnach neu farchnadoedd.

Lawrlwytho Pecyn Digwyddiadau
Oriel Newydd - Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Prisiau Cystadleuol

Gellir llogi nifer o'n ystafelloedd at ddefnydd preifat. Rydym hefyd yn cynnig Pecyn Dydd cystadleuol iawn sy'n cynnwys lluniaeth.

Gardd y iard - Amgueddfa Genelaethol y Glannau

Croeso i Bawb

Os ydych chi'n grwp cymunedol, yn elusen gofrestredig, gorff addysg ffurfiol neu'n rhan o Lywodraeth Cymru, cewch logi stafell am ddiwrnod am bris gostyngedig.

Cysylltwch â ni i weld sut allwn ni eich helpu.