Llogi Preifat

Llogi Preifat a Digwyddiadau yn Abertawe

Llogwch Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar gyfer gyfer seremonïau graddio neu wobrwyo, dawnsfeydd, ciniawau neu lawnsiad.

Yn ogystal â'n Neuadd Fawr a'r orielau, mae'r amgueddfa yn leoliad llwyddiannus a chyfleus ar gyfer sioe fasnach neu farchnadoedd.

Lawrlwytho Pecyn Digwyddiadau

Prisiau Cystadleuol

Gellir llogi nifer o'n ystafelloedd at ddefnydd preifat. Rydym hefyd yn cynnig Pecyn Dydd cystadleuol iawn sy'n cynnwys lluniaeth.

Croeso i Bawb

Os ydych chi'n grwp cymunedol, yn elusen gofrestredig, gorff addysg ffurfiol neu'n rhan o Lywodraeth Cymru, cewch logi stafell am ddiwrnod am bris gostyngedig.

Cysylltwch â ni i weld sut allwn ni eich helpu.