Cyfleon cyfredol

Gwirfoddolwr yn gwylio fyddin hanesyddol
Gwirfoddolwyr yn gwnio gwaith celf
Gwirfoddolwyr yn dyfrio planhigion
Gwirfoddolwyr cadwraeth

Mae'r lleoliadau gwirfoddoli wedi gohirio yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth ynglyn a Choronafeirws.