Cymryd Rhan

Cyfleon cyfredol

Gwirfoddolwr yn gwylio fyddin hanesyddol
Gwirfoddolwyr yn gwnio gwaith celf
Gwirfoddolwyr yn dyfrio planhigion
Gwirfoddolwyr cadwraeth

Gall gwirfoddolwyr wneud cyfraniad gwerthfawr i Amgueddfa Cymru a chyfrannu at bob math o brojectau mewn wyth lleoliad ar draws Cymru. Gallwch chi daflu goleuni newydd ar ein casgliadau, ein helpu gyda gweithgareddau addysg neu i adeiladu rhai o’r adeiladau hanesyddol hyd yn oed. Dewch i gymryd rhan! Dewch i gyfrannu!

Gofynnwn i bawb sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli yn Amgueddfa Cymru i gofrestru eu diddordeb drwy lenwi Ffurflen Gofrestru (wedi ei hatodi) ar gyfer rôl wirfoddol benodol. Mae hyd pob rôl wirfoddol yn amrywio a bydd y Daflen Wybodaeth yn manylu ar hyn. Da fyddai cofio hefyd y gall y rolau yma gael eu hysbysebu gyda dyddiad cau neu fod yn agored tan i bob lle gael ei lenwi.

Gwirfoddolwr Arbrofol, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gwirfoddolwr Casgliad Botaneg, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Gwirfoddolwr Casgliad Sŵoleg, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Gwirfoddolwyr Darganfod, Amgueddfa Lechi Cymru

Gwirfoddolwyr Chwarae Plant, Amgueddfa Lechi Cymru

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr