Cymryd Rhan

Cyfleon cyfredol

Cymryd Rhan
Cymryd Rhan
Cymryd Rhan

Gall gwirfoddolwyr wneud cyfraniad gwerthfawr i Amgueddfa Cymru a chyfrannu at bob math o brojectau mewn wyth lleoliad ar draws Cymru. Gallwch chi daflu goleuni newydd ar ein casgliadau, ein helpu gyda gweithgareddau addysg neu i adeiladu rhai o’r adeiladau hanesyddol hyd yn oed. Dewch i gymryd rhan! Dewch i gyfrannu!

Gofynnwn i bawb sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli yn Amgueddfa Cymru i gofrestru eu diddordeb drwy lenwi Ffurflen Gofrestru (wedi ei hatodi) ar gyfer rôl wirfoddol benodol. Mae hyd pob rôl wirfoddol yn amrywio a bydd y Daflen Wybodaeth yn manylu ar hyn. Da fyddai cofio hefyd y gall y rolau yma gael eu hysbysebu gyda dyddiad cau neu fod yn agored tan i bob lle gael ei lenwi.

Gwirfoddolwr Archif Tomlin, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Gwirfoddolwr Casgliad Botaneg, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Gwirfoddolwr Casgliad Daereg, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Gwirfoddolwr Casgliad Sŵoleg, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Gwirfoddolwyr Garddio Rhufeinig, Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Gwirfoddolwyr Archwilio, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

 

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr