Fforwm Ieuenctid (14-25)

Fforwm Ieuenctid
Gwirfoddolwyr Fforwm Ieuenctid
Lleoliad Gwaith Cadwraeth Amgueddfa

Ydych chi rhwng 14 a 25? Allwch chi ein helpu i ddenu pobl ifanc i’n hamgueddfeydd? Rydyn ni’n chwilio am greadigrwydd a syniadau newydd, ond yn fwy na dim am eich llais chi i gyfrannu at benderfyniadau yn Amgueddfa Cymru.

Mae Fforwm Ieuenctid ym mhob un o’n Hamgueddfeydd ar draws Cymru. Rydyn ni’n annog pobl ifanc rhwng 14 a 25 i fod yn bartneriaid i ni a’n helpu i wneud penderfyniadau a threfnu gweithgareddau. Bydd y fforymau yn gwrando ar farn pobl ifanc ac yn canolbwyntio ar faterion sy’n bwysig iddyn nhw.

Mae Fforymau Ieuenctid Amgueddfa Cymru wedi cymryd rhan mewn sawl arddangosfa a gweithgaredd, er enghraifft:

Os oes gennych chi ddiddordeb ymuno â Fforwm Ieuenctid, lawrlwythwch y Ffurflen Gofrestru a’i chwblhau:

Gallwch chi ddychwelyd ffurflenni wedi’u cwblhau aton ni drwy e-bostio fforwm.ieuenctid@amgueddfacymru.ac.uk neu eu postio at Fforymau Ieuenctid, Adran Addysg, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NP.

Byddwn ni’n ceisio eich cofrestru’n aelod o Fforwm Ieuenctid cyn gynted â phosibl. Os nad oes lle yn eich Fforwm ddelfrydol, byddwn ni’n rhoi eich enw ar restr aros ac yn rhoi gwybod pan fydd lle ar gael.

Anfonwch unrhyw ymholiadau eraill am y Fforymau Ieuenctid at yr adran drwy

e-bost

neu ffonio (029) 2057 3002. Mae croeso i chi gysylltu â ni yn Gymraeg neu'n Saesneg.

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr