Nid oes eitemau yn eich basged Desg dalu

Gorchudd Wyneb Carthen Dapestri - Dapestri 2

Pris £8
Argaeledd Mewn stoc

Gorchudd Wyneb Carthen Dapestri - Dapestri 2

£8
Argaeledd Mewn stoc

Gorchudd wyneb gyda phrint o garthen dapestri o gasgliad Amgueddfa Cymru arno.

Gorchudd Wyneb.

2 haen. 95% cotwm, 5% elastane. Addas i oedolion a phlant. Ymwadiad: Mae'r gorchudd wyneb hwn wedi'i ddylunio i helpu i atal lledaeniad heintiau. Nid oes unrhyw sicrwydd y gall rwystro lledaeniad clefydau neu feirysau. Nid yw'n fasg wyneb meddygol na chlinigol ac ni ddylid ei ddefnyddio at y diben hwn, ni ddylid ei ddefnyddio ar unrhyw gyfrif lle mae lefelau'r haint yn uchel neu lle mae ffynonellau o wres uchel neu sylweddau fflamadwy. Tynnwch y masg a pheidiwch â'i ddefnyddio os ydych yn dioddef trafferthion anadlu neu lid ar y croen.

Wedi'i Ychwanegu at y fasged
Desg dalu
* Please select a date and time.