100 Celf

Dewiswch chi!

Dyma'ch cyfle i ddewis pa weithiau celf yr hoffech eu gweld yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac mewn orielau ledled Cymru.

Rydyn ni wedi dewis 100 gwaith o’r degau o filoedd yng nghasgliadau Amgueddfa Cymru i chi bori drwyddyn nhw. O gerfwaith carreg neolithig i gelf gyfoes newydd, mae'r detholiad yn adlewyrchu amrywiaeth a phrofiad cyfoethog bywyd yng Nghymru.

Ewch i @celfarycyd ar Instagram i bleidleisio dros eich ffefrynnau gan ddefnyddio'r botwm Hoffi. Byddwn yn ychwanegu gweithiau celf newydd bob dydd. Bydd y gweithiau celf fwyaf poblogaidd yn cael eu harddangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Beth yw eich barn chi?

Peidiwch anghofio gadael sylwadau, a rhannu eich barn am y gweithiau celf. Pam ddylen nhw gael eu harddangos, neu pam ddim!

Os ydych chi’n Hoffi gwaith, byddwn yn rhannu mwy o wybodaeth gyda chi.

Bydd curaduron yn ymateb i’r gweithiau mwyaf poblogaidd drwy ychwanegu straeon a rhagor o wybodaeth am y celf a’r artistiaid y mae gennych ddiddordeb ynddynt.

Fel rhan o’n cyfres brojectau Celf ar y Cyd, bydd 100 Celf Cymru yn gofyn i orielau a chynulleidfaoedd ledled Cymru am eu mewnbwn ac yn mynd â’r gweithiau celf ar daith ledled y wlad.

Rhagor o newyddion i ddilyn…

View this post on Instagram

Eira Wen / Snow White Berni Searle Heddiw rydyn ni'n nodi dechrau mis Hanes Pobl Dduon gyda'r gwaith arbennig hwn gan Berni Searle. Mae ffotograffau a delweddau symudol pwerus Berni Searle yn ymdrin â pherthynas y cymdeithasol a'r gwleidyddol â'r corff, gan dynnu ar ei magwraeth yn Ne Affrica o dan drefn Apartheid. Yn y gosodwaith dwy sgrîn hwn gwelwn yr artist o onglau gwahanol wrth i flawd gwyn a dŵr gael eu harllwys dros ei chroen, cyn iddi eu dylino yn does. Nid oes dehongliad syml i'r gwaith hwn, ond mae'n fyfyriad telynegol ar hil, yr hunan, a llafur y fenyw. Berni Searle (1964 -) Eira Wen 2001 2 x tafluniad DVD Rhodd gan Ymddiriedolaeth Derek Williams © Berni Searle ? © Artes Mundi / Amgueddfa Cymru ? gan Jim Wild --- Today we note the start of Black History Month with this great artwork by Berni Searle. Searle’s powerful photographic and moving image works explore how the social and political transmit to the body, particularly in relation to her upbringing in Apartheid-era South Africa. This two-screen installation shows the artist from different angles as white flour and water cascade onto her skin, then kneading the flour and water into dough. Snow White defies linear interpretation and is a poetic meditation on race, the self and feminine labour. Berni Searle (1964 -) Snow White 2001 2 x DVD projections Given by The Derek Williams Trust © Berni Searle ? © Artes Mundi / Amgueddfa Cymru ? by Jim Wild #BerniSearle #DelweddSymudol #ArtesMundi #BerniSearle #MovingImage #DerekWilliamsTrust @bernisearle @derekwilliamstrust @museumwales @celfcymruarts

A post shared by celfarycyd (@celfarycyd) on