English

Golygyddol: Creu Gwaith Newydd: Artistiaid yn Ymateb i Nawr

Gan Amgueddfa Cymru a Cyngor Celfyddydau Cymru

Project comisiwn dan arweiniad artistiaid yw Creu Gwaith Newydd: Artistiaid yn Ymateb i’r Nawr. Ar ddechrau 2021 gofynnodd Cyngor Celfyddydau Cymru i bum artist sydd â'u gwaith yng nghasgliad Amgueddfa Cymru – Michal Iwanowski, Sue Williams, Bedwyr Williams, Bev Bell-Hughes a Daniel Trivedy – i ddewis artist rhagorol yng Nghymru sydd ar ddechrau'u gyrfa ac ar foment allweddol yn eu datblygiad fyddai'n elwa'n sylweddol o gefnogaeth a chomisiwn.

Darllen mwy

Yn y rhifyn hwn

Y Cylch Brad

Gan João Saramago

Bydolwg

Gan Geraint Ross Evans

Map Gwead

Gan Philip Cheater

Myfyrio ar Covid

Gan Jo-Anna Duncalf

Celf ar y Cyd ar Instagram

Archwilio'r Orielau

Rhifyn 7: Grym, Arian a Diwylliant Gweledol

Eryri, 1989

Gan Sweet Baboo

Ouroboros

Gan Madame Ceski

O Fargam i Valletta

Gan Francesca Dimech

Celf a Cherddoriaeth

Gan Emma Daman Thomas

Rhifyn 5: Cynefin

The Folk Song We All Know

Gan The Angharad

Dim Newid

Gan Sioned Jones

Cerrig Yfory

Gan GWENBA

Brigau Onnen

Gan David Mullin

AGORA

Gan Catrin Menai

Cardiau Sgwrsio Cynefin

Gan Celf ar y Cyd

Cynefin

Gan Manon Awst

Rhifyn 3: Celf, Bwyd a'r Amgylchedd

Bwrdd Sgwrsio

Gan Rhian Davies

Adar mewn Gardd

Gan Jon Gower

Rhifyn 2: Celfyddyd mewn Iechyd