English

Golygyddol: Rhifyn 2 - Celfyddyd mewn Iechyd

Gan Angela Maddock

Fe dreuliais amser maith yn meddwl sut y byddwn i’n ysgrifennu’r erthygl olygyddol hon. Byddwn i’n dihuno yn y tywyllwch i sibrwd syniadau i fy ffôn. Daeth y meddyliau’n gydymaith wrth nofio yn y pwll lleol, wrth i mi ymarfer fy monolog yn fy mhen gyda phob tro. Ac yna mewn newid sydyn, bron (sy’n aml yn digwydd pan fyddwn ni’n ymddiried yn ein hunain) sylweddolais fod yn rhaid i mi ddilyn y cyngor a roddais innau i bobl, ac ysgrifennu o’r galon. Mae’r rhifyn hwn o Cynfas - pedwar traethawd a darn llai yn cynnwys gwaith o gasgliad Amgueddfa Cymru - wedi’i ysgrifennu o brofiad personol, gan edrych ar y celfyddydau ac iechyd yn y person cyntaf. Fy nod i felly yw gosod y sylfaen.

Darllen mwy

Yn y rhifyn hwn

Celf ar y Cyd ar Instagram

Archwilio'r Orielau