English

Golygyddol: Helo Dyfan Helo Esyllt

Gan Dyfan ac Esyllt Lewis

Wrth lunio ein bwriadau ar gyfer y rhifyn hwn o Cynfas, roedden ni’n awyddus i edrych ar bwysigrwydd cynaliadwyedd i orffennol, presennol a dyfodol Cymru. Drwy edrych yn ôl ar gasgliadau’r gorffennol a’u defnyddio’n greadigol, ein gobaith oedd gallu dechrau gwneud synnwyr o sut i feithrin cynaliadwyedd at y dyfodol. Roeddem am weld ystyriaethau o gynaliadwyedd oedd yn edrych y tu hwnt i’r unigolyn, ac yn darparu gofodau a chyfleon am ymdrech dorfol, lle mae cydweithio a chyd-ddyheu yn ganolog i’r gwaith.

Darllen mwy

Celf ar y Cyd ar Instagram

Archwilio'r Orielau

Rhifyn 08: Creu Gwaith Newydd – Artistiaid yn Ymateb i Nawr

Y Cylch Brad

Gan João Saramago

Bydolwg

Gan Geraint Ross Evans

Map Gwead

Gan Philip Cheater

Myfyrio ar Covid

Gan Jo-Anna Duncalf

Creu Gwaith Newydd: Artistiaid yn Ymateb i Nawr

Gan Amgueddfa Cymru a Cyngor Celfyddydau Cymru

Rhifyn 07: Grym, Arian a Diwylliant Gweledol

Rhifyn 06: Celf a Cherddoriaeth

Eryri, 1989

Gan Sweet Baboo

Ouroboros

Gan Madame Ceski

O Fargam i Valletta

Gan Francesca Dimech

Celf a Cherddoriaeth

Gan Emma Daman Thomas

Rhifyn 05: Cynefin

The Folk Song We All Know

Gan The Angharad

Dim Newid

Gan Sioned Jones

Cerrig Yfory

Gan GWENBA

Brigau Onnen

Gan David Mullin

AGORA

Gan Catrin Menai

Cardiau Sgwrsio Cynefin

Gan Celf ar y Cyd

Cynefin

Gan Manon Awst

Rhifyn 03: Celf, Bwyd a'r Amgylchedd

Bwrdd Sgwrsio

Gan Rhian Davies

Adar mewn Gardd

Gan Jon Gower

Rhifyn 02: Celfyddyd mewn Iechyd