English

Golygyddol: Celf a Cherddoriaeth

Gan Emma Daman Thomas

Beth ydw i’n ei wybod am Gelf a Cherddoriaeth? Wel fydda i byth yn siŵr ble mae un yn gorffen a'r llall yn dechrau. Dwi’n gwybod fod un yn Fyd a’r llall yn Ddiwydiant. Sy’n golygu bod un i fod i gael ei werthu, a’r llall, am wn i, yn ein hamgylchynu fel rhyw fiasma. Dwi’n gwybod ein bod ni i fod i fwynhau un, ac os na fyddwn ni mae’n debyg iawn ei fod wedi troi mewn i'r llall (uh oh). Roedd Celf yn arfer bod yn rhywbeth oedd mewn tai pobl gyfoethog, ac mewn Amgueddfeydd, sef Casgliadau o bethau o dai pobl gyfoethog. Tan yn ddiweddar, pan ddechreuodd gael ei recordio, dim rhywbeth i’w brynu oedd cerddoriaeth, ond rhywbeth fyddech chi’n ei wneud.

Darllen mwy

Yn y rhifyn hwn

Eryri, 1989

Gan Sweet Baboo

Ouroboros

Gan Madame Ceski

O Fargam i Valletta

Gan Francesca Dimech

Celf ar y Cyd ar Instagram

Archwilio'r Orielau

Rhifyn 5: Cynefin

The Folk Song We All Know

Gan The Angharad

Dim Newid

Gan Sioned Jones

Cerrig Yfory

Gan GWENBA

Brigau Onnen

Gan David Mullin

AGORA

Gan Catrin Menai

Cardiau Sgwrsio Cynefin

Gan Celf ar y Cyd

Cynefin

Gan Manon Awst

Rhifyn 3: Celf, Bwyd a'r Amgylchedd

Bwrdd Sgwrsio

Gan Rhian Davies

Adar mewn Gardd

Gan Jon Gower

Rhifyn 2: Celfyddyd mewn Iechyd