English

Bu weithiau heb haf; ni bu erioed heb wanwyn

Laurie Broughton

Nid yw sylwadau ar gael ar hyn o bryd. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.