Achlysuron Arbennig

Dawnsfeydd, Prynhawniau Plu a mwy

Gadewch i ni ofalu am eich achlysur arbennig - mae gennym becynnau cystadleuol ar gyfer diwrnod hyfforddi, prynhawn plu, 'prom' neu barti nos, partïon i blant, a phartïon Nadolig.

Lawrlwytho Pecyn Digwyddiadau

Os hoffech chi roi eich stamp eich hun ar eich digwyddiad, gallwch logi ystafell ar ei phen ei hun neu fanteisio ar ein pecynnau holl-gynhwysfawr cystadleuol.

'Prom' a Phartïon Graddio

Dewch i ddathlu gyda ni. Mi drefnwn ni'r bwyd bys-a-bawd, bar a DJ - dim ond troi lan a chael hwyl fydd angen i chi ei wneud.

Cysylltwch â ni i glywed mwy.

Prynhawn Plu

Dewch draw am bnawn plu hyfryd, gyda gweithgareddau am bris rhesymol a digon o ddewis o fwyd a diod. Dewiswch weithgaredd grefft 'vintage' am bnawn cofiadwy gyda ni.

Lawrlwytho Gwybodaeth

Oriel Warws - Amgueddfa Genedlaethol y Glannau (c) Nigel Pullen photography

Parti Nadolig yn Abertawe

Mae trefnu parti Nadolig y swyddfa'n gallu bod yn gur pen - rhowch y gwaith i ni eleni. Rydym yn cynnig diod groeso, pryd poeth gyda gwasanaeth gweinydd, addurniadau, bar a DJ - oll am bris rhesymol.

Lawrlwytho Gwybodaeth

Partïon Pen Blwydd

Dewiswch leoliad hwylus ac arbennig ar gyfer eich partïon pen blwydd plant. Dewiswch o blith weithgareddau crefft a bwydlen barti arbennig.

Lawrlwytho Ffurflen Archebu

llogi ystafell abertawe - stafell gyfarfod

Diwrnodau Hyfforddiant

Os ydych chi'n chwilio am le i ddod er mwyn dianc o'r swyddfa, mae gan Amgueddfa'r Glannau gyfleusterau gwych, stafelloedd gwaith anffurfiol, yng nghanol Abertawe. Ebostiwch ni am brisiau ac argaeledd.