Bwyd a Diod

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau - Bwyd a Diod
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau - Bwyd a Diod

Ymlaciwch yng Nghaffi’r Glannau ar ôl crwydro’r orielau.

  • Ar agor bob dydd o 10am i 4.30pm
  • Bwyd poeth ar gael o 10am i 3pm
  • Dewis llysieuol, dietegol a bwydlen blant ar gael
  • Digonedd o seddi bistro cyfforddus mewn gofod agored braf
  • Ardal chwarae i blant a seddi uchel ar gyfer babanod

Cinio

Dewiswch roliau neu frechdanau ffres, brechdanau wedi tostio neu ddetholiad eang o brydau cartref wedi’u coginio o’r fwydlen.

Caiff ein bwyd ei goginio ar alw a byddwn yn defnyddio cynhwysion o ffynonellau lleol ym mhob achos posibl.

Blys am rywbeth melys?

Rydyn ni’n gwerthu detholiad o deisennau gan gynnwys bara brith, neu beth am fwynhau un o flasau amrywiol hufen iâ Mary’s Farmhouse o Sir Benfro.

Dewis i blant

Gallwch chi lenwi bocs bwyd i blentyn â phum eitem o’ch dewis chi gan gynnwys brechdanau, sudd ffrwythau, danteithion neu iogwrt. Mae bwydlen boeth i blant hefyd ar gael.