Ymweld

Parcio

Mae maes parcio talu ac arddangos bellter cerdded o’r Amgueddfa ar Ffordd Ystumllwynarth, a mannau gollwng a chodi ger y fynedfa ar amseroedd prysur.

Codir tâl o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 6.30am a 10.30pm. Mae parcio am ddim ar ddydd Sul.

 • Hyd at 2 awr - £2
 • Hyd at 3 awr - £3
 • Hyd at 4 awr - £4
 • Hyd at 5 awr - £5
 • Diwrnod llawn- £7 (dim gostyngiad)

Cynigir gostyngiadau i ymwelwyr ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

 • Prynwch, talwch ac arddangoswch eich tocyn
 • Dangoswch un yn ffenestr flaen eich car
 • Dangoswch y copi o’r tocyn i’r staff yn siop yr Amgueddfa
 • Ad-daliad o £1 ar docynnau o £2–£5
 • Nid oes gostyngiad ar docyn £7
 • Gellir cynnig ad-daliadau yn ystod oriau agor Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn unig

Mae pump lle parcio ar gyfer deiliaid bathodyn glas ar East Burrows Place. Mae’r rhain ar gael i ymwelwyr ar sail cyntaf i’r felin.

Parcio bysiau

Mae chwe man parcio bysiau arbennig. Hyd at 2 awr - £2.50. Diwrnod llawn - £5.50

Ymweld