Parcio

Mae maes parcio Dewi Sant gerllaw’r Amgueddfa ar Heol Ystumllwynarth yn cynnig parcio am 3 awr am £1. (Ar gyfer defnydd llywio lloeren defnyddiwch SA1 3LQ). Neu defnyddiwch y Parcio a Theithio ar Ffordd Fabian, Abertawe, SA1 8LD, fydd yn eich gollwng yn yr Ardal Forol.

Parcio bysiau

Oherwydd gwaith adeiladu, ni fydd bysys yn gallu parcio ym maes parcio Ffordd Ystumllwynarth yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau o 7 Mehefin 2019. Mae Cyngor Abertawe yn argymell gadael teithwyr ger Amgueddfa Abertawe (SA1 1SN) a defnyddio'r cyfleusterau Parcio a Theithio ar Ffordd Fabian (Port Tennant, Abertawe, SA1 8LD) cyn dychwelyd i godi'r teithwyr. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra.