Bwyd a Diod

Freutur Big Pit

Mae Ffreutur y Glowyr yn y Baddondai Pen Pwll yn darparu amrywiaeth o fwyd a diod o ddanteithion bach a theisennau cartref i brydau poeth trwy gydol y flwyddyn ar wahân i fis Ionawr.

Mae bwydlen arbennig i blant, ac mae cadeiriau babi a byrddau picnic ar gael y tu allan.

Rydym yn falch o feddu ar sgôr hylendid bwyd o 5.

Ymweliadau grŵp

Os ydych chi'n bwriadu dod â grŵp, cysylltwch â ni cyn dod i drefnu lluniaeth wrth gyrraedd, amser cinio neu cyn gadael am bris arbennig. Byddai'n dda pe baech chi'n gallu ein rhybuddio ni ymlaen llaw am grwpiau mawr fydd yn dod i'r Amgueddfa, er mwyn ein galluogi ni i gynllunio ar gyfer eich ymweliad - diolch.