Costau benthyg eitemau

Costau benthyg eitemau gan Amgueddfa Cymru

Mae’r tudalennau canlynol yn ategu Polisi Benthyciadau Allanol Amgueddfa Cymru.

Egwyddorion

  1. Mae gennym dri chategori daearyddol: (i) Cymru; (ii) Gweddill y DU; (iii) Rhyngwladol.

  2. Fel arfer nid ydym yn codi tâl am fenthyciadau o fewn Cymru gan fod rhannu’r casgliadau cenedlaethol â phobl Cymru yn rhan o ddiben yr amgueddfa.

  3. Rhaid i’r gost blynyddol i ni o weithredu benthyciadau i sefydliadau y tu allan i Gymru, a chost unigol pob benthyciad, gynnwys yr holl gostau o leiaf, gan gynnwys amser staff, ym mhob agwedd ar y broses.

  4. Rydyn ni’n codi tâl uwch am fenthyciadau i arddangosfeydd lle mae tâl mynediad ar gyfer yr holl sefydliad a/neu’r arddangosfa benodol, nag ar sefydliadau lle mae’r naill a'r llall am ddim.

  5. Bydd yr Amgueddfa’n ychwanegu atodiad y farchnad am bob benthyciad sydd o werth uchel (celf yn bennaf, er nad yn ddieithriad) yn seiliedig ar ein hamcangyfrif o werth pob darn o waith yn fras.

  6. Byddwn yn darparu datganiad llawn o gostau’r benthyciad wrth lunio cytundeb ffurfiol ar gyfer y benthyciad: petai’r Benthyciwr yn tynnu’r cais yn ôl wedi hynny, bydd rhaid iddo dalu am unrhyw gostau a gafwyd adeg y canslo.

Charges per item

1. Y DU ac Iwerddon

Arddangosfa am ddim mewn lleoliad am ddim Arddangosfa gelf sy’n codi tâl mewn lleoliad/arddangosfa gelf am ddim mewn lleoliad sy’n codi tâl/arddangosfa gelf sy’n codi tâl mewn lleoliad sy’n codi tâl
£356 (Discounted at 50%) £712

2. Benthyciadau rhyngwlado

Arddangosfa am ddim mewn lleoliad am ddim Arddangosfa gelf sy’n codi tâl mewn lleoliad/arddangosfa gelf am ddim mewn lleoliad sy’n codi tâl/arddangosfa gelf sy’n codi tâl mewn lleoliad sy’n codi tâl
£856 £1,462