Purple ramping-fumitory

Purple ramping-fumitory (Fumaria purpurea)

Mae planhigion fasgwlaidd yn cynnwys y dosbarthiadau cyffredinol o redyn, conifferau a phlanhigion blodeuol. Dyma'r prif dyfiannau ar draws y rhan fwyaf o'r byd ac o ganlyniad hwy yw'r flaenoriaeth gyntaf fel arfer ar gyfer astudiaeth gan fod y rhan fwyaf o grwpiau eraill fel ninnau yn dibynnu arnynt.

Yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, fflora Ynysoedd Prydain yw'r prif broject hyd yma, ac mae Herbariwm Cenedlaethol Cymru yn adnodd allweddol.