Chris Cleal: Pennaeth Hanes Llystyfiant a Phlanhigion Is

Arbenigedd

Awdur dros 130 o lyfrau a phapurau ymchwil. Cynrychiolydd Prydeinig y Gymdeithas Ewropeaidd er Diogelu ein Treftadaeth Ddaearegol ac ysgrifennydd yr Athrofa Brydeinig er Cadwraeth Ddaearegol. Aelod gohebol o Isgomisiwn IUGS ar Stratigraffeg Garbonifferaidd. Arbenigedd: Paleobotaneg y cyfnod Paleosoig diweddar, gan gynnwys tacsonomeg noeth-hadogion, astudiaethau pilen, blodeueg a biostratigraffeg.

Ffôn: +44 (0)29 2057-3310
E-bost Chris Cleal

Heather Pardoe: Curadur (Peilleg Gwaternaidd)

Arbenigedd

Curadur nifer o gasgliadau bychain. Ei phrif faes ymchwil yw dyddodiad paill mewn amgylcheddoedd arctig- alpaidd. Y mae wedi datblygu diddordeb pellach yn hanes llystyfiant Cymru. Cydlynydd Cynllun Ysgoloriaeth Wyddoniaeth Nuffield. Un o ddau gydlynydd Prydeinig y Rhaglen Monitro Paill Ewropeaidd, sy'n astudio cyfraddau dyddodi paill wrth goedlinau.

Ffôn: +44 (0)29 2057-3294
E-bost Heather Pardoe

Maureen Lazarus: Cymrawd Ymchwil (Darlunio Botanegol)

Arbenigedd

Ymunodd â'r Project Cadwraeth i gynorthwyo cadwraethydd yr adran i ddiogelu, ailgartrefu a dogfennu'r casgliadau o ddarluniau botanegol. Ei phrif faes ymchwil yw darlunio botanegol a phrif bwrpas ei swydd yw dod â'r casgliad a'r Adran gyfan at sylw'r cyhoedd.

Ffôn: +44 (0)29 2057-3309

E-bost Maureen Lazarus