Planhigion Isel

Ymchwil phlanhigion isel

Adolygu
Adolygu bryoffytau afon Gwy

Mae gwaith ymchwil wrthi’n cael ei gynnal mewn tri phrif faes ymchwil tacsonomeg mewn perthynas â phlanhigion is. Gallwch weld prosiectau ymchwil trwy glicio ar y dolenni isod o dan yr adran berthnasol.

Caiff unrhyw waith moleciwlaidd a gyflawnir sy’n canfod cod genetig ei anfon i Genbank

Prosiectau Ymchwil Diatomau

Staff: Ingrid Jüttner

 • Monitro adferiad nentydd ar ôl asideiddio yn ardal Gwy
 • Ffloras diatomau dŵr croyw Ynysoedd Prydain
 • Tacsonomeg, ecoleg a bioddaearyddiaeth diatomau o gynefinoedd isawyrol
 • Amrywiaeth diatomau mewn ecosystemau dŵr ffres yn Nepal

Mwy am Prosiectau Ymchwil Diatomau

Prosiectau Ymchwil Bryoffytau

Staff: Ray Tangney ac Alan Orange

 • Monitro adferiad nentydd ar ôl asideiddio yn ardal Gwy
 • Amrywiaeth Morffolegol a Molecylaidd mewn Marsupella emarginata
 • Triniaethau tacsonomaidd Fflora Mwsog Seland Newydd
 • Systemateg mwsog plu (pleurocarpous): Isothecium

Mwy am Prosiectau Ymchwil Bryoffytau

Prosiectau Ymchwil Cen y Cerrig

Staff: Alan Orange

 • Verrucaria dŵr ffres
 • Y grwpiau Verrucaria dolosa a Verrucaria murina
 • Tacsonomeg rhywogaethau 'brown' o Verrucaria ym Mhrydain
 • Verrucariaceae o Nepal
 • Adolygiad byd-eang o Verrucariaceae

Mwy am Prosiectau Ymchwil Cen y Cerrig

British Pyrenocarpous Lichens

Alan Orange (2008)

Dyma ganllaw anffurfiol i adnabod cen gyda pherithecia (cyrff hadol sy’n agor gyda mandwll). Fe’i paratowyd yn wreiddiol ar gyfer gweithdy Cymdeithas Cennau Prydain, ‘Pyrenocarps on Rock’, a gynhaliwyd yn y Blencathra Field Study Centre, Keswick, Cumbria, rhwng 26 Awst a 2 Medi 2006.

Lawrlwythwch y canllaw hwn yma.

Noder bod hon yn ffeil sip fawr (6Mb) felly gall gymryd cryn amser i’w lawrlwytho. Os na allwch chi lawrlwytho’r ffeil fawr hon, cysylltwch ag Alan Orange.