Mae llyfrgell Sain Ffagan yn cynnwys deunydd sy'n gysylltiedig â hanes cymdeithasol a diwylliannol Cymru. Mae'n darparu adnoddau a gwasanaeth, i staff yr Amgueddfa yn bennaf, i hyrwyddo pob agwedd o'u gwaith: adnabod gwrthrychau, eu dehongli yn eu cefndir sosio-hanesyddol, gofalu amdanynt, ateb ymholiadau, paratoi arddangosfeydd, ac yn y blaen. Croesewir hefyd aelodau o'r cyhoedd i ddefnyddio'r Llyfrgell. Defnyddir hi'n enwedig gan fyfyrwyr a gweithwyr cyfryngau, yn ogystal ag unigolion.

Dewiswch un o’r opsiynau isod am ragor o wybodaeth:

Oriau agor

Mae'r llyfrgell ar agor ddydd Iau a Gwener 10:00-4:45

Weithiau bydd yr oriau agor yn newid. Fe gewch wybod am unrhyw newidiadau wrth drefnu apwyntiad.

Os na allwch gadw apwyntiad, am ba reswm bynnag, a wnewch chi roi gwybod i ni. Yna gallwn neilltuo'r amser ar gyfer darllenydd arall.

Cysylltwch â ni

» Cysylltiadau a Chyfeiriadau