Cysylltwch â ni

Rydym ni bob amser yn helpu gydag unrhyw ymholiadau daearegol sydd gennych chi. Mae'r manylion cyswllt isod:

Gellir cyfeirio ymholiadau cyffredinol ysgrifenedig neu llafar at:

Yr Adran Ddaeareg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Parc Cathays
Caerdydd CF10 3NP
Cymru, DU

Ffôn: +44 (0)29 2057 3213
Ffacs: +44 (0)29 2066 7332
E-bost: Daeareg

Os hoffech chi ddod â sbesimenau i'r Amgueddfa i'w hadnabod, dylech eu cyflwyno yn y lle cyntaf i'r Hwylusydd Daeareg yn Oriel Glanely (ar agor dydd Mawrth-Sul, 10.00-5.00).

Am ymholiadau sy'n galw am wybodaeth arbenigol, cysylltwch â'r aelod priodol o staff isod:

Pennaeth Daeareg

Yr Athro Richard Bevins

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus
Gweld Proffil

Palaeontoleg

Dr Caroline Buttler

Pennaeth Palaeontoleg
Gweld Proffil

Cindy Howells

Curadur: Palaeontoleg
Gweld Proffil

Dr Lucy McCobb

Uwch Guradur (Palaeontoleg)
Gweld Proffil

Yr Athro John Cope

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus (Gwyddorau Naturiol)
Gweld Proffil

Dr Peter Hodges

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus (Gwyddorau Naturiol)
Gweld Proffil

Dr Robert Owens

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus (Gwyddorau Naturiol)

Mwynoleg a Phetroleg

Dr Jana Horak

Pennaeth Mwynoleg a Phetroleg
Gweld Proffil

Tom Cotterell

Uwch Guradur: Mwynau
Gweld Proffil

Andrew Haycock

Curadur - Mwynyddiaeth a Phetroleg (Phetroleg)
Gweld Proffil

Amanda Valentine-Baars

Uwch Swyddog Labordy (Gwyddorau Naturiol)
Gweld Proffil