Rydym ni bob amser yn helpu gydag unrhyw ymholiadau daearegol sydd gennych chi. Mae'r manylion cyswllt isod:

Gellir cyfeirio ymholiadau cyffredinol ysgrifenedig neu llafar at:

Yr Adran Ddaeareg
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Parc Cathays
Caerdydd CF10 3NP
Cymru, DU

Ffôn: +44 (0)29 2057 3213
Ffacs: +44 (0)29 2066 7332
E-bost: Daeareg

Os hoffech chi ddod â sbesimenau i'r Amgueddfa i'w hadnabod, dylech eu cyflwyno yn y lle cyntaf i'r Hwylusydd Daeareg yn Oriel Glanely (ar agor dydd Mawrth-Sul, 10.00-5.00).

Am ymholiadau sy'n galw am wybodaeth arbenigol, cysylltwch â'r aelod priodol o staff isod:

Pennaeth Daeareg

Richard Bevins

Ceidwad Gwyddorau Naturiol
Gweld Proffil

Gwasanaethau Labordy

Amanda Valentine-Baars

Swyddogion Technegol Labordai (Dydd Llun - Dydd Iau)
Gweld Proffil

Palaeontoleg

Caroline Buttler

Pennaeth Palaeontoleg
Gweld Proffil

Cindy Howells

Curadur Palaeontoleg
Gweld Proffil

Lucy McCobb

Uwch Guradur (Palaeontoleg)
Gweld Proffil

Trevor Bailey

Uwch Guradur: Palaeontoleg
Gweld Proffil

Peter Hodges

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus

Mwynoleg a Phetroleg

Jana Horak

Pennaeth Mwynoleg a Phetroleg
Gweld Proffil

Amanda Valentine-Baars

Swyddogion Technegol Labordai (Dydd Llun - Dydd Iau)
Gweld Proffil

Heather Jackson

Swyddog Addysg, Cyfranogiad a Dehongli

Tom Cotterell

Uwch Guradur: Mwynau
Gweld Proffil

Andrew Haycock

Curadur - Mwynyddiaeth a Phetroleg
Gweld Proffil