Cyfarwyddwr Cyffredinol

David Anderson

Ganwyd David Anderson yng ngogledd Iwerddon, cafodd ei fagu yn Lloegr, ac astudiodd Hanes Iwerddon ym Mhrifysgol Caeredin. Wedi dechrau ei yrfa fel athro hanes mewn ysgol wladol, symudodd i weithio fel addysgwr mewn amgueddfeydd yn Lloegr. Yn 2010, ymunodd ag Amgueddfa Cymru fel Cyfarwyddwr Cyffredinol.

Mae David wedi cyhoeddi’n eang ar amgueddfeydd, polisi diwylliannol a hawliau diwylliannol, yn ogystal ag adroddiad i lywodraeth y DU ar amgueddfeydd ac addysg, a dau lyfr i blant. Yn Amgueddfa Cymru, mae wedi goruchwylio ailddatblygiad Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, a enillodd wobr Amgueddfa’r Flwyddyn y Gronfa Gelf yn 2019, yn ogystal â datblygu rhaglenni a gwaith ymchwil newydd ar rôl gymunedol amgueddfeydd yn y gymdeithas.

Bu David yn Llywydd y Gymdeithas Amgueddfeydd rhwng 2013 a 2015. Mae’n aelod o’r Bwrdd Sgiliau Creadigol a Diwylliannol, a’r Royal Pavilion and Museums Trust. Mae hefyd yn aelod o Bwyllgor Cynghori British Council Cymru.