Cyfarwyddwr Cyffredinol

David Anderson

Penodwyd David Anderson yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru yn 2010. Cyn hynny, roedd yn Gyfarwyddwr Addysg Amgueddfa Victoria ac Albert yn Llundain ac wedi dal sawl swydd ym myd addysg amgueddfeydd cyn hynny. Mae’n arbenigwr ar strategaeth ddiwylliannol ac addysg gelf.

Derbyniodd OBE ym 1999 am ei wasanaeth i amgueddfeydd ac addysg. Mae wedi cyhoeddi sawl cyfrol yn cynnwys adroddiad Llywodraeth y DU "A common Wealth: Museums in the Learning Age". Mae wedi bod yn ymgynghorydd i Lywodraeth y DU ar ystod eang o Fentrau yn cynnwys Culture On-Line, Creative Partnerships a strategaeth genedlaethol addysg amgueddfeydd ac orielau. Mae’n awdur llyfrau poblogaidd i blant hefyd, "The Spanish Armada" a "Mutiny on the Bounty". O 2004 i 2008 roedd hefyd yn Gyd-Gyfarwyddwr Exhibition Road Cultural Group, ardal ddiwylliannol gyntaf Llundain.