Cymryd Rhan

Cyfle i'r cymuned

Yn aml iawn, mae gan Amgueddfa Cymru gyfleoedd cyffrous i elusennau, sefydliadau’r trydydd sector a grwpiau cymunedol weithio gyda ni mewn partneriaeth a rhannu perchnogaeth o’r amgueddfeydd.

Pan fydd cyfleoedd cymunedol yn codi, byddwn yn gofyn i grwpiau fynegi diddordeb erbyn dyddiad cau. Bydd pob datganiad o ddiddordeb yn cael ei drin yn gyfartal ac yn cael ei gyflwyno er ystyriaeth. Mae Amgueddfa Cymru yn croesawu datganiadau o ddiddordeb gan bob rhan o’r gymuned.

Gerddi Cymunedol yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru