Ymgysylltu Cymunedol

Dyma rai enghreifftiau o gymunedau rydyn ni wedi cydweithio â nhw neu wrthi’n cydweithio â nhw. Cliciwch ar y teils am fwy o wybodaeth.

Ydych chi’n sefydliad sy’n cynrychioli cymuned? Hoffech chi edrych ar ffyrdd o weithio mewn partneriaeth gyda ni? Cysylltwch â owain.rhys@amgueddfacymru.ac.uk