Partneriaid Cymunedol

Dyma rai o bartneriaid cymunedol Amgueddfa Cymru. Mae rhestr lawn o’n partneriaid yn ein

Strategaeth Ymgysylltu Cymunedol.

Mae Amgueddfa Cymru yn gweithio gyda chymunedau mewn sawl ffordd wahanol – am fwy o wybodaeth a syniadau ar sut i gymryd rhan, darllenwch ein hastudiaethau achos.

I gael rhagor o fanylion am waith ymgysylltu cymunedol Amgueddfa Cymru, neu i drafod sut all eich sefydliad chi weithio gydag Amgueddfa Cymru,

e-bostiwch yr adran Gwirfoddoli yma

neu ffoniwch 029 2057 3438.

ACE (Action in Caerau and Ely)
ACE (Action in Caerau and Ely)
Age Cymru
Age Cymru
Barnados
Barnados
Butetown and Riverside Communities First
Cymunedau yn Gyntaf Butetown a Glan yr Afon
C3SC
C3SC
Cardiff University
Prifysgol Caerdydd
Cardiff and the Vale College
Coleg Caerdydd a’r Fro
Diverse Cymru
Diverse Cymru
Families Learning Together
Families Learning Together
GISDA
GISDA
Innovate Trust
Innovate Trust
Llamau
Llamau
Newlink Wales
Newlink Wales
Oasis Cardiff
Oasis Cardiff
Wales Puja Committee
Wales Puja Committee
Pedal Power
Pedal Power
Pride Cymru
Pride Cymru
The Romani Cultural and Arts Company
The Romani Cultural and Arts Company
Save the Children
Achub y Plant
Twf
Twf
VCS
VCS
The Wallich
The Wallich
WCVA
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
Workers Education Association
Cymdeithas Addysg y Gweithwyr