Cymryd Rhan

Prentisiaethau

O bryd i'w gilydd gallwn gynnig prentisiaethau gyda'n staff arbenigol mewn ystod o rolau ymarferol megis gyda'r saer coed neu'r saer maen.

Fel arfer mae cynlluniau prentisiaeth yn golygu gwaith partneriaeth gyda darparwyr hyfforddiant ffurfiol. Bydd prentisiaid yn gorfod cwblhau cyfnod ffurfiol o hyfforddiant dros nifer o flynyddoedd fel rheol drwy wneud cwrs coleg ac ymarfer y sgiliau maent wedi'u dysgu yn y gweithle.

Cysylltwch â'n Adran Adnoddau Dynol ar gyfer cyfleon cyfredol.