Gofalwyr

Diwrnodau Gofalwyr

Mae staff a gwirfoddolwyr yn cynnal gweithgareddau i ofalwyr di-dâl ar ddydd Mawrth cyntaf pob mis o fis Mai 2021 ymlaen. Byddwn yn adolygu'r sesiynau hyn ar ôl tri mis i weld os oes angen newid unrhyw beth, felly byddai eich adborth ar ôl pob diwrnod yn ddefnyddiol iawn. Bydd y Diwrnodau Gofalwyr ar-lein yn unig i ddechrau, ond y nod yw cynnal amrywiaeth o weithgareddau ar-lein ac mewn person yn y pen draw.

Efallai eich bod chi’n oedolyn neu blentyn, yn gofalu am berson drwy'r amser neu'n helpu o bryd i'w gilydd. Mae croeso cynnes i bob gofalwr di-dâl ac mae pob gweithgaredd am ddim.

Bydd pob diwrnod yn cynnwys cymysgedd o'r canlynol:

  • gweithgareddau crefft/celf/technoleg wedi'u hysbrydoli gan ein casgliadau
  • amser cymdeithasol gyda gofalwyr eraill
  • gwybodaeth ddefnyddiol neu sgyrsiau i ofalwyr

Gallwch gymryd rhan mewn faint bynnag yr hoffech chi. Does dim rhaid i chi aros am sesiwn gyfan, a gallwch fynd â dod fel sydd angen.

Bydd y brif sesiwn ar gyfer pawb o bob oed, ond cynhelir ail sesiwn fyrrach bob dydd i ofalwyr ifanc dan 26 oed yn unig. Cliciwch y ddolen archebu am fanylion llawn y rhaglen bob dydd, a chyfarwyddiadau am sut i gymryd rhan.

DS: Gallwch ddewis tocyn ar gyfer cymryd rhan yn Gymraeg neu Saesneg. Os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg, archebwch eich tocyn o leiaf 48 awr ymlaen llaw, gan fod angen digon o rybudd i drefnu cyfieithydd ar y pryd.

I gael y newyddion diweddaraf am ein gweithgareddau, cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio Gofalwyr. Cewch e-byst am weithgareddau penodol i ofalwyr, ac nid am unrhyw newyddion amgueddfa neu wirfoddoli arall. Caiff e-byst eu hanfon tua unwaith y mis, a gallwch orffen tanysgrifio ar unrhyw adeg. I ymuno â'n rhestr bostio, e-bostiwch

gwirfoddoli@amgueddfacymru.ac.uk.

Dydd Mawrth 1 Mehefin 2021

Cymryd rhan yn Gymraeg Cymryd rhan yn Saesneg

Dydd Mawrth 6 Gorffennaf 2021

Cymryd rhan yn Gymraeg Cymryd rhan yn Saesneg